Přejít k hlavnímu obsahu

Definování volného zatížení

Detail o Definování volného zatížení

Volné zatížení se liší od „běžného zatížení“ tím, že není přiřazeno jako přídavná data ke konkrétnímu 2D prvku. Volné zatížení může být vytvořeno libovolně v prostoru a poté může uživatel určit, na který prvek (prvky) se bude zatížení aplikovat.

Varování: Geometrie volného zatížení je vždy zadávána v aktivní rovině (XY, XZ nebo YZ) aktuálního USS. Je proto nutné předem přizpůsobit USS a nastavit aktivní rovinu přes "Souřadný systém" (Stavový řádek).

Volné zatížení může zatížit všechny prvky, které (alespoň částečně) zasahují do průmětu volného zatížení. Které prvky budou skutečně zatíženy, závisí na parametrech „Výběr“ a „Platnost“.

Výběr

 • Auto: Všechny prvky, které odpovídají dané platnosti, budou zatíženy.
 • Výběr: Uživatel si pomocí akčního tlačítka (obrázek 1) vybere prvky, které budou zatíženy Vybrané prvky musí být v rozsahu dané platnosti.

Obrázek 1: Oprava vývěru ploch.

Platnost

 • Vše: Zatíženy budou všechny prvky, jejichž průmět zasahuje do geometrie volného zatížení.
 • -Z: Zatíženy budou pouze prvky umístěné pod volným zatížením (nacházející se v polovičním prostoru vymezeném záporným směrem Z daného USS).
 • -Z (včetně 0): Zatíženy budou pouze prvky umístěné pod volným zatížením nebo v jeho rovině.
 • Z = 0: Zatíženy budou pouze prvky umístěné v rovině volného zatížení.
 • +Z (včetně 0): Zatíženy budou pouze prvky umístěné nad volným zatížením nebo v jeho rovině.
 • +Z: Zatíženy budou pouze prvky umístěné nad volným zatížením (nacházející se v polovičním prostoru vymezeném kladným směrem Z daného USS).
 • Od - do: zatížené budou pouze prvky, které spadají do definované platnosti od-do ve směru osy Z definovaného USS.

 

Příklad

Bytový dům, kde je pravděpodobné, že stejné uspořádání zatížení působí na více než jedno podlaží.

Předpokládejme, že čtyři desky jsou umístěny přímo nad sebou a volné plošné zatížení je zadáno přesně v rovině 3. desky.

 

Pro zobrazení vygenerovaného zatížení (pro různé nastavení) použijte akční tlačítko v panelu vlastností "Generovat zatížení".

Chcete-li se vrátit k původnímu zatížení, jednoduše odstraňte jedno (nebo více) vygenerovaných zatížení. Všechna vygenerovaná zatížení se automaticky smažou. Alternativně můžete vybrat vygenerované zatížení a použít akční tlačítko 'Zobrazit původní data'.

 •  

Možnosti generování zatížení

 • Výběr: Auto, Platnost: Vše 

 • Výběr: Auto, Platnost: Z=0

 • Výběr: Auto, Platnost: +Z / -Z

 • Výběr: Auto, Platnost = +Z (včetně 0) / -Z (včetně 0)

 • Výběr: Výběr (ruční výběr 2. a 4. desky), Platnost: Vše

 

 

 

 

Tip: Uživatel si také může zobrazit generované, původní nebo generované + původní zatížení přes: Parametry zobrazení pro všechny entity > Zatížení / hmoty > Zobrazit zatížení > Generátory:

Alternativní způsob generování zatížení je spuštěním libovolného výpočtu nebo pomocí „Testu vstupních dat“.

Od SCIA Engineer verze 22.0 je také možné zobrazit vygenerovaná zatížení po výpočtu přes Hlavní menu > Výsledky > Plošná zatížení: