Přejít k hlavnímu obsahu

Jak správně definovat volné zatížení?

Detail o Jak správně definovat volné zatížení?

Definice

Volné zatížení se liší od „běžného zatížení“ tím, že není přiřazeno jako přídavná data ke konkrétnímu 2D prvku. Volné zatížení může být vytvořeno libovolně v prostoru a poté může uživatel určit, na který prvek (prvky) se bude zatížení aplikovat.

Varování: Geometrie volného zatížení je vždy zadávána v aktivní rovině (XY, XZ nebo YZ) aktuálního USS. Je proto nutné předem přizpůsobit USS a nastavit aktivní rovinu.
Nástroje > USS

Volné zatížení může zatížit všechny prvky, které (alespoň částečně) zasahují do průmětu volného zatížení. Které prvky budou skutečně zatíženy, závisí na parametrech „Výběr“ a „Platnost“.

Výběr

 • Auto
  Všechny prvky, které odpovídají dané platnosti, budou zatíženy.
 • Výběr
  Uživatel si pomocí akčního tlačítka (obrázek 1) vybere prvky, které budou zatíženy Vybrané prvky musí být v rozsahu dané platnosti.

Obrázek 1: Oprava vývěru ploch.

Platnost

 • Vše
  Zatíženy budou všechny prvky, jejichž průmět zasahuje do geometrie volného zatížení.
 • -Z
  Zatíženy budou pouze prvky umístěné pod volným zatížením (nacházející se v polovičním prostoru vymezeném záporným směrem Z daného USS).
 • -Z (včetně 0)
  Zatíženy budou pouze prvky umístěné pod volným zatížením nebo v jeho rovině.
 • Z = 0
  Zatíženy budou pouze prvky umístěné v rovině volného zatížení.
 • +Z (včetně 0)
  Zatíženy budou pouze prvky umístěné nad volným zatížením nebo v jeho rovině.
 • +Z
  Zatíženy budou pouze prvky umístěné nad volným zatížením (nacházející se v polovičním prostoru vymezeném kladným směrem Z daného USS).
 • Od - do.

 

Příklad

Bytový dům, kde je pravděpodobné, že stejné uspořádání zatížení působí na více než jedno podlaží.

Předpokládejme, že čtyři desky jsou umístěny přímo nad sebou a volné plošné zatížení je zadáno přesně v rovině 3. desky.

Obrázek 2: Volné plošné zatížení.

 

 1. Výběr = Auto, Platnost = Vše / Z = 0

Obrázek 3: Platnost Vše a Z = 0.

 

 1. Výběr = Auto, Platnost = +Z / -Z

Obrázek 4: Platnost +Z a -Z.

 

 1. Výběr = auto, Platnost = +Z (včetně 0) / -Z (včetně 0)

Obrázek 5: Platnost +Z (včetně 0) a -Z (včetně 0).

 

 1. Výběr = Výběr (ruční výběr 2. a 4. desky), Platnost = Vše

 

Obrázek 6: Uživatelský výběr.

 

Generování zatížení se provádí akčním tlačítkem „Generovat zatížení“ (volné plošné zatížení musí být vybráno).

Obrázek 7: Generovat zatížení.

Původní zatížení lze zobrazit přes akční tlačítko „Zobrazit původní data“ (generované zatížení musí být vybráno).

 

Tip: Uživatel si také může zobrazit generované, původní nebo generované + původní zatížení přes: Parametry zobrazení pro všechny entity > Zatížení / hmoty > Zobrazit zatížení > Generátory

 

Hlavní strom > Výpočet, síť > Výpočet > Test vstupních dat

Hlavní strom > Výpočet, síť > Výpočet >Lineární výpočet

Hlavní strom > Výpočet, síť > Zobrazení 2D dat > Plošné zatížení

Obrázek 8: Zobrazení 2D dat.