Přejít k hlavnímu obsahu

Nelineární kombinace

Detail o Nelineární kombinace

Pro nelineární výpočet je třeba mít vytvořeny nelineární kombinace. Ty se vytvářejí přes: Hlavní strom > Knihovny > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace

 

Dostupné typy pro nelineární kombinace jsou pouze „Únosnost“ a „Použitelnost“. U lineárních kombinací jsou navíc pro tyto typy dostupné 3 podtypy (lineární, obálková a normově závislá).

combination-dilaogue-window

Všechny nelineární kombinace jsou typu lineární! Není proto možné vytvořit nelineární obálkovou kombinaci.
To znamená, že je vyžadováno značné úsilí pro ruční vytvoření všech nelineárních kombinací. Uživatel musí provádět každou nelineární kombinaci zvlášť – přidávat zatěžovací stavy a jim odpovídající kombinační koeficienty.

 

 

V následujících postupech si ukážeme, jak můžete zjednodušit proces vytváření násobných nelineárních kombinací.

Nelineární kombinace z lineární obálkové kombinace

 • Hlavní strom > Knihovny > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace
   
 • Vystornujeme dialog Nelineární kombinace – NC1 a dostaneme se do dialogu Nelineární kombinace. Tento dialog se objeví jen v případě, že ještě není vytvořená žádná nelineárni kombinace
   
 • Přes tlačítko „Nové z kombinace“ se dostaneme do dialogu Vytvoření výběru.

 

 

 • V nabídce je typ kombinace „Obálka“ nebo „Lineární“. Zvolíme typ „Obálka“. Pokud jsou obálkové kombinace s hvězdičkou, je třeba provést lineární výpočet.
   

Vybereme si obálkovou kombinaci, ze které chceme vytvořit nelineární kombinace.
Pomocí filtru si stanovíme množství nelineárních kombinací. V nabídce jsou tři možnosti filtru: vše, všechny nebezpečné, nejnebezpečnější.

 

 

 • Vše = ze všech lineárních kombinací v obálce budou vytvořeny nelineární kombinace.
 • Všechny nebezpečné = nelineární kombinace budou vytvořeny ze všech nebezpečných lineárních kombinací. Nebezpečné kombinace jsou ty, které způsobují největší napětí na konečných prvcích.
 • Nejnebezpečnější = Uživatel si sám zvolí počet nebezpečných kombinací. Nebezpečné kombinace jsou seřazeny sestupně dle četnosti – viz přiložené schéma.


Pod okýnkem s vybranými kombinacemi je napsán počet nelineárních kombinací k vygenerování a zaškrtávací políčko, které umožní vytvoření skupiny výsledků z vygenerovaných nelineárních kombinací.
 

Stiskem tlačítka OK vygenerujeme kombinace.

 

 

Nelineární kombinace z lineárních kombinací

 • Pro vytvoření nelineárních kombinací z lineárních je třeba mít vytvořené lineární kombinace nebo rozložit obálkovou lineární kombinaci.
   
combinations-exploded


Tip: Lineární kombinace se dají generovat i přímo z výsledků přes akční tlačítko „Nová kombinace z kombinačního klíče“.

 

 

 

 

 

 

 

 • Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace
   
 • Vystornujeme dialog Nelineární kombinace – NC1 a dostaneme se do dialogu Nelineární kombinace.
   
 • Přes tlačítko „Nové z kombinace“ se dostaneme do dialogu Vytvoření výběru.
   
 • Zvolíme typ kombinace „Lineární“.
   
 • Vybereme kombinace (přípustné), ze kterých chceme vytvořit nelineární kombinace (vybrané) a potvrdíme OK. Opět se nabízí vytvoření skupiny výsledků pro vygenerované nelineární kombinace.