Overslaan en naar de inhoud gaan

Niet-lineaire combinaties

Details van Niet-lineaire combinaties

Een niet-lineaire berekening in SCIA Engineer kan pas uitgevoerd worden nadat niet-lineaire combinaties gecreëerd zijn. Dit kan via het Werkstation > Belastingen > Niet-lineaire combinaties.

De beschikbare types bij Niet-lineaire combinaties zijn enkel ‘Uiterste Grenstoestand’ en ‘Bruikbaarheidsgrenstoestand’.
Dit terwijl bij Lineaire combinaties uit 3 types gekozen kan worden, telkens voor de UGT en BGT: Lineair (Enkelvoudig) – Omhullende – Norm (vb. EC-EN).

Het is namelijk zo dat alle Niet-lineaire combinaties van het type‘Lineair’ (Enkelvoudig) zijn! Dat betekent dan ook vaak veel werk om alle Niet-lineaire combinaties handmatig in te voeren.

Volgende stappen kunnen dit proces om meerdere niet-lineaire combinaties aan te maken vereenvoudigen:

Niet-Lineaire combinaties van lineaire omhullende combinaties

 • Open het venster niet-lineaire combinaties.
 • Klik op "annuleren" als SCIA automatisch vraagt om manueel een combinatie aan te maken.
 • Via de knop "nieuw van combinatie" start een nieuwe dialoog "Maak selectie
 • Hier zijn twee types beschikbaar "omhullend" of "lineair". Als de omhullende combinaties worden weergegeven met een ster voor de naam, dan moet de lineaire berekening eerst uitgevoerd worden.
 • Kies "omhullend" en via de filter kan je het aantal niet-lineaire combinaties die aangemaakt moeten worden beïnvloeden. Hier zijn drie opties mogelijk: Alle, alle gevaarlijke en meest gevaarlijkste.
  • Alle = het aant niet-lineaire combineatis is gelijk aan het aantal lineaire combinaties in de omhullende combinatie.
  • Alle gevaarlijke = Een gevaarlijke combinaties is een dat een extreem effect in bepaalde elementen veroorzaakt. Dat extreme effect kan zowel een interne kracht als spanning zijn in de extreme vezels van de doorsnede. Lineaire resultaten zullen gebruikt worden om alle gevaarlijke combinaties eruit te halen.
  • Gevaarlijkste = Hier kan je zelf aangeven hoeveel gevaarlijke combinaties je wenst te creëren. Dit kan interessant zijn indien je een snelle analyse wil maken met minder gevaarlijke combinaties. Het is wel aangeraden om de filter 'alle gevaarlijke' toe te passen zodat je meer combinaties evalueert.
 • Je kan onderaan de dialoog ook waarnemen hoeveel Niet-lineaire combinaties er aangemaakt zullen worden.
 • De niet-lineaire combinaties worden gegenereerd nadat er op 'OK' geklikt wordt.

Niet-lineaire combinaties van enkelvoudige lineaire combinaties

 • Eerst en vooral moeten er lineaire combinaties aangemaakt worden door de omhullende combinaties te exploderen

TIP: Lineaire combinaties kunnen ook gegenereerd worden via de actieknop "nieuwe combinatie op basis van combinatiesleutel"

 • Open het niet-lineaire combinatie venster
 • Klik op "annuleren" als er gevraagd wordt om manueel een combinatie aan te maken
 • Klik op de knop "nieuw van combinatie"
 • Kies type lineair
 • Selecteer de beschikbare lineaire combinaties waarvan je niet-lineaire combinaties wil maken. Bevestig met "OK". De optie om de verschillende combinaties automatisch in een nieuwe resultaatklasse te zetten is wederom beschikbaar.