Chyba: Konstrukce je nestabilní

Při výpočtu se objeví následující chyba:

... pokud je v některém uzlu sítě problém se stupněm volnosti konstrukce.
V takovém případě skončí výpočet chybovou hláškou, která udává první nalezené problematické místo a daný stupeň volnosti, který není zabezpečen. Ve většině případů se jedná o chybějící podporu, chybějící propojení konstrukce nebo protáčení prutů kolem své podélné osy - jako na obrázku níže.

Například na obrázku níže je problém v uzlu N1, směr fíX (rotace kolem globální osy X).

Obě krajní podpory jsou totiž kloubové (Rx, Ry, Rz = Volný). To znamená, že otáčení prutu kolem své podélné osy není zabráněno a jakékoliv sebemenší kroucení by způsobilo nestabilitu konstrukce. Alespoň na jednom konci je nutné zadat pevnou podporu pro rotaci X, aby byl problém odstraněn.

TIP: U větších projektů je obtížné najít místo singularity jen podle čísla uzlu nebo souřadnic, ačkoliv program tyto údaje dává v následující hlášce (často zobrazené ihned  po hlášce výše)

           

  • Vyhledejte proto uzel pomocí příkazu "vyb" zadného do příkazové řádky společně s názvem singulárního uzlu (např. vyb N6) a stiskněte Enter.
  • Pomocí ikony Zoom na celý výběr nebo další klávesovou zkratkou "zoomsel" můžete rychle odhalit o jaké místo se jedná.