Overslaan en naar de inhoud gaan

Waarschuwing: stijfheidsmatrix is enkelvoudig, constructie is instabiel

Details van Waarschuwing: stijfheidsmatrix is enkelvoudig, constructie is instabiel

  • Modulecode ESA1304
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

Tijdens het uitvoeren van de berekening kan je de waarschuwing 'De stijfheidsmatrix is enkelvoudig! De constructie is instabiel. Instabiliteit gevonden in EE-knooppunt nr. ...' krijgen en stopt de analyse.

De melding geeft aan omwille van een instabiliteit de berekening niet verder kan uitgevoerd worden. Dit betekent dat er een probleem is met de vrijheidsgraden in de constructie.

De knoop of het element waar de (eerste) instabiliteit gevonden wordt, wordt aangegeven.

Om de bron van de instabiliteit te identificeren, wordt na het klikken op 'OK' een nieuw venster geopend waarin het mogelijk is een animatie af te spelen van het model om zo snel te kunnen identificeren welk deel van het model problemen geeft.

Om de animatie te starten, klik je linkboven op de Start animatie knop.

Merk ook op dat de plaats waar het probleem zich manifesteert kan opgespoord worden via de (net)knoop waar de instabiliteit gevonden wordt, bijvoorbeeld knoop N17 in bovenstaande waarschuwing. Om deze knoop te lokaliseren in het model, kan je selmn (voor een netknoop) of sel (voor een fysieke knoop in het model) te types, gevolgd door het knoopnummer of de volledige knoopnaam in de SCIA Spotlight. In het geval van een netknoop, wordt de positie opgelicht in het grafisch venster. In het geval van een fysieke knoop wordt de knoop geselecteerd.

We bekijken het onderstaande voorbeeld. Het probleem is gevonden in knoop N1, richting fiX (rotatie rond de X-as).

De steunpunten in de eindknopen van de balk zijn beide volledig scharnierend (Rx, Ry, Rz = Vrij). Dit betekent dat een rotatie van het element rond zijn eigen as niet verhinderd wordt: de minste torsie in het element resulteert in een instabiliteit. Door Rx = Vast te zetten in één van de steunpunten in de eindknopen, wordt de instabiliteit in dit geval opgelost.

Tip: In een groot project is het niet altijd makkelijk om het aangegeven element of knoop terug te vinden. Het ‘selectie’ commando kan dan heel nuttig blijken:

  • Typ in de SCIA Spotlight het commando SEL, gevolgd door een spatie en de volledige naam van het gezochte element of knoop (bijvoorbeeld SEL N1).
  • Door middel van het commando Inzoomen op selectie kan ingezoomd worden op de geselecteerde entiteit, om daar de oorzaak van de instabiliteit te ontdekken.