SCIA Engineer: Šablona Engineering Reportu

Od verze SCIA Engineer 14 lze tvorbu reportů zjednodušit pomocí šablon.

Několik šablon bylo připraveno firmou SCIA, ale uživatelé si mohou snadno vytvářet šablony vlastní.
Obdobu „šablon“ bylo možno využívat již ve starších verzích, ale tam se jednalo o prázdný report, do nějž se všechna data musela kopírovat z nového reportu přes schránku Windows.

Šablony reportů lze používat k vytvoření nových reportů (ve správci Engineering Reportu) nebo je lze vkládat do existujícího reportu ze seznamu dostupných šablon z panelu nových položek. Do jednoho reportu lze vkládat i více šablon.

Šablony reportu obsahují seznam položek reportu. Je-li šablona vložena do reportu, jednotlivé položky se vloží do reportu a stávají se na původní šabloně nezávislé. Lze je pak samostatně upravovat, kopírovat, přesouvat a mazat stejně jako ostatní položky.
V reportu jsou šablony uloženy s následujícími informacemi:

  • hodnoty vlastností
  • rozložení tabulek (TLX)
  • obsah formátovaného textu
  • obsah externích obrázků
  • definice záhlaví a zápatí
  • definice stylu
  • výpočty ze SCIA Design Forms
  • nastavení obrázků (parametry zobrazení, aktivita, vlastnosti výsledků uvnitř obrázků, atd.)

 

Vytvoření uživatelské šablony

Uživatel si může celý report nebo zvolenou část uložit jako šablonu. To se provede na zákulisním pohledu (Back stage view) funkcí „Uložit jako šablonu“. Aby se tato možnost nabízela, je nutno mít zakoupený modul esa.06.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

Ve výchozím nastavení obsahuje šablona reportu pouze nutné definice položek reportu. Se šablonou lze však ukládat i prezentační data. V takovém případě se obsah tabulek zobrazí ihned po vložení do reportu, ale obsah je zmrazený a týká se původního projektu, kde byla šablona vytvořena.
Ve správci Engineering Reportu se vložená aktuální stránka zobrazí jako náhled zvolené šablony.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

Při vybírání jména souboru reportu lze volit mezi dvěma formáty šablony. Výchozím formátem je komprimovaný archiv (ZIP), který vytváří výrazně menší soubory.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

Šablony reportů vytvořené uživateli se ukládají do následující složky: %USER%\DocumentDefaults\ReportTemplates\

 

Vložení šablony do existujícího projektu

Šablony se vkládají do existujícího založeného reportu. Report je možno složit z několika samostatných šablon. Do jednoho reportu lze vložit i jednu a tu samou šablonu několikrát.
Šablony se vkládají ze seznamu Nových položek.

Scia Engineer: Engineering Report Templates

V seznamu jsou zobrazeny oba typy šablon: uživatelské i šablony připravené firmou SCIA.

 

Používání šablon v novém reportu

Na záložce Nový ze šablony se nabízejí různé šablony. V tomto okně se také vybírá výchozí šablona. Tato šablona je pak použita k vytvoření nového reportu. Uživatel si tak může např. připravit šablonu s jeho oblíbenými styly, záhlavím a zápatím.