Jak definovat proměnné plošné zatížení - např. tlak zeminy - na 2D prvku?

Aby se definovalo proměnlivé plošné zatížení - např. tlak zeminy na 2D prvku, je třeba použít volné plošné zatížení. Postup zadání je vysvětlen na příkladu 3 metrové opěrné stěny se zemním tlakem 0 – 30 kN/m2

SCIA Engineer soil pressure   

Vzhledem k tomu, že volné plošné zatížení musí být vždy definováno v rovině XY uživatelského souřadného systému (USS), je nutné definovat svislou rovinu s osou Y směřující nahoru. To lze provést provedením příkazu ‘USS -3 mi body’, který lze nalézt v nabídce ‘USS’ v záložce ‘Nástroje’.  

SCIA Engineer soil pressure
 
Nejprve budete muset nastavit nový USS do roviny stěny. 

SCIA Engineer soil pressure
 
Následující krok spočívá v definování volného plošného zatížení. V nabídce ‘Zatížení’ vyberte možnost ‘Plošné zatížení - volné’. Jak bylo uvedeno výše, plošné zatížení je definováno v rovině XY, což znamená, že je třeba použít proměnné rozdělení ve směru Y. Vzhledem k tomu, že je vybrána možnost ‘LSS entit’, jsou zatížení definována podle lokálního souřadného systému (LSS) stěny. V našem případě definujeme kladné hodnoty. 

SCIA Engineer soil pressure
 
Jakmile toto okno potvrdíte kliknutím na ‘OK’, body ‘P1’ a ‘P2’ lze v grafickém okně snadno definovat pomocí úchopových bodů. 

SCIA Engineer soil pressure
  
Vizualizace volného zatížení se může na první pohled zdát nesprávná. Vzhledem k tomu, že se jedná o reprezentaci původního zatížení, je třeba vytvořit generované zatížení provedením příkazu ‘Generovat zatížení’ v nabídce ‘Akce’, které lze nalézt v okně vlastností zatížení. Jakmile je tento krok proveden, vygenerované zatížení se zobrazí podle LSS prvku.   

SCIA Engineer soil pressure
 
Poznámka:
V tomto příkladu jsme pro parametr ‘Vyběr’ použili možnost ‘Auto’. To znamená, že SCIA Engineer automaticky vygeneruje zatížení na prvky, které jsou ve stejné rovině jako toto volné zatížení. Pro tento parametr lze také použít volbu ‘Výběr’ což znamená, že musíte vybrat prvky, na které má být aplikováno volné plošné zatížení. To lze provést provedením příkazu ‘Oprava výběru ploch’, který lze najít v nabídce ‘Akce’.

SCIA Engineer soil pressure
 
Tip a trik:
Zda jsou povrchová zatížení generována správně můžete snadno zkontrolovat provedením ‘Testu vstupních dat’, který lze aktivovat spuštěním výpočtu. Výsledky této analýzy naleznete v záložce ‘Zobrazení 2D dat’, která se objeví v nabídce ‘Výpočet, síť’. Potom můžete zkontrolovat zatížení pro každý zatěžovací stav v záložce ‘Plošné zatížení’. V tomto případě se pro tento zatěžovací stav zvolí nastavení ‘qz’ podle LSS vybraného prvku.   

SCIA Engineer soil pressure