Jak vytvořit nelineární kombinace?

Pro nelineární výpočet je třeba mít vytvořeny nelineární kombinace. Ty se vytvářejí přes: Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace

Dostupné typy pro nelineární kombinace jsou pouze „Únosnost“ a „Použitelnost“. U lineárních kombinací jsou navíc pro tyto typy dostupné 3 podtypy (lineární, obálková a normově závislá).

Nelineární a lineární kombinace
Obrázek 1: Nelineární a lineární kombinace.


Všechny nelineární kombinace jsou typu lineární!
To znamená, že je vyžadováno značné úsilí pro ruční vytvoření všech nelineárních kombinací. Uživatel musí provádět každou nelineární kombinaci zvlášť – přidávat zatěžovací stavy a jim odpovídající kombinační koeficienty.

Ručně vytvořené nelineární kombinace

Obrázek 2: Ručně vytvořené nelineární kombinace.
 

V následujících postupech (2) si ukážeme, jak tento proces zjednodušit.

 

Nelineární kombinace z lineární obálkové kombinace

 1. Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace
   
 2. Vystornujeme dialog Nelineární kombinace – NC1 a dostaneme se do dialogu Nelineární kombinace.
   
 3. Přes tlačítko „Nové z kombinace“ se dostaneme do dialogu Vytvoření výběru.

  Nelineární kombinace z lineární obálkové kombinace 
  Obrázek 3: Nelineární kombinace z lineární obálkové kombinace.

 

 1. V nabídce je typ kombinace „Obálka“ nebo „Lineární“. Zvolíme typ „Obálka“. Pokud jsou obálkové kombinace s hvězdičkou, je třeba provést lineární výpočet.
   
 2. Vybereme si obálkovou kombinaci, ze které chceme vytvořit nelineární kombinace.

  Pomocí filtru si stanovíme množství nelineárních kombinací. V nabídce jsou tři možnosti filtru: vše, všechny nebezpečné, nejnebezpečnější.

  Filtr pro obálkové kombinace 
  Obrázek 4: Typ kombinace.

  Vše = ze všech lineárních kombinací v obálce budou vytvořeny nelineární kombinace.

  Všechny nebezpečné = nelineární kombinace budou vytvořeny ze všech nebezpečných lineárních kombinací. Nebezpečné kombinace jsou ty, které způsobují největší napětí na konečných prvcích.

  Nejnebezpečnější = Uživatel si sám zvolí počet nebezpečných kombinací. Nebezpečné kombinace jsou seřazeny sestupně dle četnosti – viz přiložené schéma.

  Filtr pro obálkové kombinace
  Obrázek 5: Filtr pro obálkové kombinace.
   
 3. Pod okýnkem s vybranými kombinacemi je napsán počet nelineárních kombinací k vygenerování a zaškrtávací políčko, které umožní vytvoření skupiny výsledků z vygenerovaných nelineárních kombinací.
   
 4. Stiskem tlačítka OK vygenerujeme kombinace.

  Generované nelineární kombinace z lineární obálkové kombinace.
  Obrázek 6: Generované nelineární kombinace z lineární obálkové kombinace.

 

Nelineární kombinace z lineárních kombinací

 1. Pro vytvoření nelineárních kombinací z lineárních je třeba mít vytvořené lineární kombinace nebo rozložit obálkovou lineární kombinaci.

  Lineární kombinace
  Obrázek 7: Lineární kombinace.

  Tip: Lineární kombinace se dají generovat i přímo z výsledků přes akční tlačítko „Nová kombinace z kombinačního klíče“.

  Lineární kombinace z kombinačního klíče
  Obrázek 8: Lineární kombinace z kombinačního klíče.
   
 2. Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace
   
 3. Vystornujeme dialog Nelineární kombinace – NC1 a dostaneme se do dialogu Nelineární kombinace.
   
 4. Přes tlačítko „Nové z kombinace“ se dostaneme do dialogu Vytvoření výběru.
   
 5. Zvolíme typ kombinace „Lineární“.
   
 6. Vybereme kombinace (přípustné), ze kterých chceme vytvořit nelineární kombinace (vybrané) a potvrdíme OK. Opět se nabízí vytvoření skupiny výsledků pro vygenerované nelineární kombinace.

  Generované nelineární kombinace z lineárních.
  Obrázek 9: Generované nelineární kombinace z lineárních.