VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ POMOCI „NOVÉ Z KOMBINACE”

Ve SCIA Engineer jsou nelineární kombinace vyžadovány pro provedení nelineárního výpočtu. Mohou být vytvořeny přes menu Hlavní strom > Zat. stavy, kombinace > Nelineární kombinace. V dialogu, který se otevře, je v levém dolním rohu možnost „Nové z kombinace”. Jedná se o užitečný nástroj, který pomáhá vytvořit požadované nelineární kombinace. Nutností je pouze aby již existovala lineární kombinace, která může být také vytvořena pomocí automaticky generovaných normových kombinací.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázek 1: Okno lineárních a nelineárních kombinací ve SCIA Engineer

Po kliknutí na tlačítko “Nové z kombinace” je požadováno určení typu kombinace: „Lineární“ nebo „Obálka“. V našem příkladu máme kombinace generovány automaticky a ty jsou vždy typu „Obálka”. Z tohoto důvodu nejsou dostupné žádné kombinace typu „Lineární”. Pro použití kombinace typu „Lineární” musí být nejdříve automaticky generované kombinace rozloženy na lineární. Samozřejmě je také možné vytvořit si vlastní lineární kombinace, které budou následně dostupné pro typ „Lineární”.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázek 2: Kombinace typu „Lineární“ a „Obálka“

Pokud vyberete obálkovou kombinaci „MSÚ-Sada B (auto)“ s nastaveným filtrem „Vše“, uvidíte odhad, kolik nelineárních kombinací bude generováno a stejně tak i možnost vložit vygenerované kombinace do skupiny výsledků.
Pokud je množství potencionálních nelineárních kombinací příliš velké (>100), objeví se varování, že vytváření nelineárních kombinací bude časově náročnější.


Obrázek 3: Tvoření nelineárních kombinací pomocí typu „Obálka“

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázek 4: Varovné okno

Po potvrzení pomocí tlačítka OK jsou vygenerované nelineární kombinace dostupné v položce Nelineární kombinace a mohou být použity pro nelineární výpočet.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázek 5: Vygenerované nelineární kombinace

 

Filtr „Všechny nebezpečné“

Filtr slouží k omezení počtu generovaných nelineárních kombinací. Filtr může být nastaven na „Vše“ (viz výše), „Všechny nebezpečné“ nebo „Nejnebezpečnější“. Nebezpečné kombinace jsou takové, které tvoří extrémní účinky na prvcích konstrukce. Za tyto extrémní účinky se berou vnitřní síly nebo napětí v krajních vláknech průřezu. Lineární výsledky slouží k odhadu, na kterých prvcích se projeví tyto extrémní účinky. Výsledkem je menší počet nelineárních kombinací, protože ne všechny lineární kombinace se berou jako nebezpečné. 

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázek 6: Použití filtru „Všechny nebezpečné“

 

Filtr „Nejnebezpečnější“

Poslední možností nastavení filtru je na „Nejnebezpečnější“. V rámci této možnosti si můžete určit, s kolika nebezpečnými kombinacemi chcete uvažovat. Tato možnost je užitečná v případě, že si chcete provést rychlou analýzu s menším počtem nebezpečných kombinací. Nicméně filtr „Všechny nebezpečné“ je bezpečnější, protože pracuje s více kombinacemi, a proto ho doporučujeme.

SCIA Engineer VYTVÁŘENÍ NELINEÁRNÍCH KOMBINACÍ  
Obrázek 7: Použití filtru „Nejnebezpečnější“