Přejít k hlavnímu obsahu

Výpočet a posouzení ocelové haly ve SCIA Engineer

  • Data

    Út 21 Duben 2020 15:00 - 16:00 CEST

  • Software
    • SCIA Engineer
  • Pořádající země Belgie

Podívejte se na doporučený postup při návrhu ocelových hal

V tomto webináři vysvětlíme důvody pro provedení stabilitního výpočtu pro získání hodnoty αcr popsané článkem 5.2.1 normy EN1993-1-1.

Následně provedeme výpočet podle teorie 2. řádu a ukážeme jeho dopad na získané vnitřní síly a normové posudky pro mezní stav únosnosti. Po posouzení provedeme potřebnou optimalizaci nevyhovujících prvků v konstrukci. K optimalizaci použijeme funkci AutoDesign, která pro dané zatížení najde optimální průřez.

Nakonec posoudíme také průhyby podle mezního stavu použitelnosti.

 

speaker webinar

Petr Fojtík
Petr Fojtík působí ve firmě jako člen technické podpory. Současně se podílí na vývojových projektech a na testování kvality softwaru. Věnuje se především ocelovým konstrukcím. Titul Ing. získal na stavební fakultě v Brně za práci “Návrh a posouzení nosné konstrukce letištního terminálu”.

Podívejte se na záznam