Skočiť na hlavný obsah

Výpočet a posouzení ocelové haly ve SCIA Engineer

  • Dátumy

    Ut 21 apríl 2020 15:00 - 16:00 CEST

  • Softvér
    • SCIA Engineer
  • Organizujúca krajina Česko

Podívejte se na doporučený postup při návrhu ocelových hal

V tomto webináři vysvětlíme důvody pro provedení stabilitního výpočtu pro získání hodnoty αcr popsané článkem 5.2.1 normy EN1993-1-1.

Následně provedeme výpočet podle teorie 2. řádu a ukážeme jeho dopad na získané vnitřní síly a normové posudky pro mezní stav únosnosti. Po posouzení provedeme potřebnou optimalizaci nevyhovujících prvků v konstrukci. K optimalizaci použijeme funkci AutoDesign, která pro dané zatížení najde optimální průřez.

Nakonec posoudíme také průhyby podle mezního stavu použitelnosti.

Pozrite si záznam teraz