Přejít k hlavnímu obsahu
RAI Hotel

nhow RAI Hotel

Amsterdam, Nizozemsko

Detail o nhow RAI Hotel

  • Klient
    Van Rossum
  • Země Nizozemsko
  • Software
    • SCIA Engineer

Hotel nhow Amsterdam s jeho ikonickým designem vytváří novou dominantu nizozemského hlavního města. Jeho 650 pokojů ve 25 poschodích z něj činí největší nově postavený hotel v Beneluxu.

Budova je 91 metrů vysoká věž. Architektonický návrh budovy vychází z velkých trojúhelníkových svazků, zavěšených na konstrukčním jádře ve středu budovy bez viditelné konstrukce na fasádě. Vzhledem k tomu, že se trojúhelníkové svazky vzájemně otáčejí, půdorysy se od sebe velmi liší.  Nejvzdálenější bod jednotlivých trojúhelníků vyčnívá 12,5 m mimo fasádu sousedního trojúhelníku. V každém z trojúhelníkových svazků vytváří nejvzdálenější bod podlaží konzolu o průměru 23 metrů k jádru.

Parametrické studie v programu SCIA Engineer pro volbu optimálního řešení

Během počáteční faze návrhu, program SCIA Engineer s možností parametrické definice modelu umožnil inženýrům z firmy  the Van Rossum Raadgevende Ingenieurs vytvářet rychlé parametrické studie porovnávající různé statické možnosti a ověřovat proveditelnost návhru s ohledem na speciální architektonický návrh budovy.

Ve finální variantě se hlavní nosná konstrukce skládá z devíti sloupů a betonového jádra se stěnami vykonzolovanými z tohoto jádra. Podpůrná ocelová konstrukce je navržena tak aby přenášela zatížení fasády. 

Kompletní analýza v programu SCIA Engineer

Program SCIA Engineer byl použit k výpočtu vnitřních sil pro všechny konstrukční prvky budovy, stejně jako k analýze stability a dynamiky, včetně určení vlastních frekvencí a zrychlení. Navíc návrhové vnitřní síly stanovené v modulu pro betonové konstrukce programu SCIA Engineer byly použity pro návrh výztuže v betonovém jádru.

 

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů