Přejít k hlavnímu obsahu

Scéna pro operu Rigoletto v rámci bregenzského festivalu (Bregenz, Rakousko)

Detail o Scéna pro operu Rigoletto v rámci bregenzského festivalu

  • Země Rakousko
  • Software
    • SCIA Engineer

SCIA Engineer umožnil zkombinovat klauna, stroj a stavební konstrukci do jednoho celku   

Festival v rakouském Bregenzu je mezinárodně proslulý svou velkolepou scénografií a prezentovanými inscenacemi. Poslední scénografie Verdiho opery Rigoletto však všechny předchozí převyšuje. Konstrukce jeviště instalovaná na jezeře váží 140 tun a spojuje v sobě umění a inženýrství. Rigolettova dvanáctimetrová klaunská hlavy a stejně velké ruce jsou působivé samy o sobě. Výjimečná je však především důmyslná jevištní technika, která při každém představení uvádí konstrukci do pohybu a doslova jí vdechuje život. To, co okouzluje publikum, je výsledkem pečlivého plánování provedeného inženýrskou firmou Lener & Schmid Ingenieure ZT GmbH s podporou softwaru SCIA.  

Za scénografií Rigoletta, která byla poprvé použita při premiéře v roce 2019, se skrývají více než dva roky práce od prvotního nápadu až po konečnou realizaci. Pro zkušeného inženýra Gerharda Lenera z projekční kanceláře Lener & Schmid je to již desátý návrh scény pro festival v Bregenzu za posledních 20 let. Rigoletto se však stal jeho dosud nejpropracovanějším dílem: „Čím více pohybu v takovéto stavbě je, tím je to pro nás náročnější. A tako konstrukce měla být maximálně pohyblivá. Je to spíše stroj než statická konstrukce,“ vysvětluje inženýr Lener z Vorarlberska. 

Stroj jako festivalové pódium 

Co tím zkušený inženýr myslí, je zřejmé, když si scénu vyzkoušíte naživo. Už jen hlava Rigoletta má mnoho různých pohybových možností, s jejichž pomocí je doprovázen děj opery. Tuny vážící hlavu směruje otočný mechanismus během představení nahoru, dolů, doleva nebo doprava. Oči, s celkem osmi pohony, dodávají obličeji mimiku. Nejenže otevírají a zavírají víčka podle děje, ale mohou dokonce pohybovat očními bulvami nahoru nebo dolů. Ústa se podle potřeby otevírají nebo zavírají. Hlava je dutá a pojme až deset účinkujících, kteří ji používají jako součást jeviště. 

Vlevo a vpravo od hlavy jsou dvě ruce, jejichž šestimetrové prsty lze rovněž individuálně ovládat pomocí hydraulického pohonu, takže jejich pohyb připomíná pohyb skutečné lidské ruky. Rigoletto drží v levé ruce skutečný balón o průměru 14 metrů, který je naplněn více než 1300 m3 helia a, pokud to počasí a vítr dovolí, stoupá během představení k noční obloze.  

Od prvního návrhu po 3D model 

Základní myšlenka impozantní scény pochází od scénografů, kteří se s návrhem obrátili na společnost Lener & Schmid. Mimo festival Bregenz pracují statici této firmy pro klienty z veřejného sektoru nebo pro specializované společnosti s hlubokými technickými znalostmi. Spolupráce s umělci je proto vždy něčím výjimečným, což je velkým lákadlem, ale vyžaduje to také úzkou spolupráci a mnoho vzájemného porozumění. „Snažíme se sladit umělecký vzhled, požadovanou funkčnost, právní normy a technickou proveditelnost a zároveň zrealizovat co nejvíce počátečních požadavků,“ říká inženýr Lener. Pomocí softwaru společnosti SCIA naši specialisté nejprve vymodelovali geometrii a poté analyzovali pohyb rotující hlavy. 

Bez kompozitní konstrukce to nepůjde 

Jedním z problémů, se kterým se statici museli vypořádat hned na začátku, je rozložení zatížení. Důvodem je skutečnost, že jezerní stupeň je postaven na trvale instalovaném betonovém jádru s maximálním zatížením 1000 kg/m2. „Museli jsme si dobře rozmyslet, jak zatížení roznést. Protože s Rigolettem to bylo velmi těsné,“ vysvětluje Gerhard Lener. Brzy bylo jasné, že bez lehké a kompozitní konstrukce to nepůjde. „Když se podíváte na tuto kulisu, uvědomíte si, že se skládá z mnoha stavebních dílů a materiálů. Začíná to ocelí, pokračuje dřevem a končí plastem vyztuženým skleněnými vlákny,“ říká inženýr Lener. Pro úsporu hmotnosti sází konstruktéři na kompozitní konstrukci dřevo-ocel a GRP-ocel. Bednění se tak stává také nosným prvkem. „V tomto případě nám velmi pomohl software SCIA Engineer, protože pokrývá všechny tyto materiály,“ vysvětluje inženýr Lener. 

Jeviště jako pracoviště 

Jedinečnost stavby spočívá v tom, že není jen objektem, na který se díváte, ale také pracovištěm pro herce a zpěváky, kteří vystupují před hlavou, na ní, a dokonce i v ní. Proto je důležité dbát na přísné bezpečnostní předpisy na ochranu aktérů. V některých okamžicích herci předvádějí i kaskadérské kousky, při nichž lidé padají z jeviště. To vše je třeba zohlednit v návrhu a vše dimenzovat na síly, které budou na konstrukci při představení působit. 

Komplexní a ověřitelná statika 

Pro statiky to znamená, že musí předložit ověřitelný statický výpočet. Dimenzování se provádí podle Eurokódů. K tomu musela společnost Lener & Schmid poskytnout přesné modely a posudky: „Dodržení správné formy všech posudků bylo nesmírně časově náročné. Bez softwarové podpory by nebylo možné analyzovat příslušné varianty návrhu. To je obrovská výhoda softwaru SCIA Engineer. Obsahuje všechny Evropské normy a potřebné posudky. Při výpočtu pomocí SCIA Engineer bylo řešení soustavy rovnic, určení deformací a vnitřních sil provedeno během několika minut,“ vysvětluje Gerhard Lener. Díky tomu mohla statická kancelář Lener & Schmid rychle provést konstrukční návrh a výpočet a také včas provést potřebné posudky.

Vynikající mistrovský výkon 

Díky přesnému plánování provedenému v předstihu nedošlo téměř k žádnému přepracovávání a složitá konstrukce byla včas připravena a plně funkční pro zahájení festivalu Bregenz 2019. Díky působivému a výjimečnému výkonu zvítězila společnost Lener & Schmid v soutěži SCIA User Contest 2020 v kategorii „Speciální projekty“. Zvláště přesvědčivá byla „analýza různých poloh rotující hlavy, zobrazení obličeje a kůže, stejně jako celková geometrie modelu, které se velmi blíží skutečnému tvaru hlavy“, uvádí se v prohlášení poroty. Během letošní festivalové sezóny byla scéna Rigoletta v provozu až do 22. srpna 2021. Nyní se rozebírá a materiál se recykluje. A kancelář Lener & Schmid už plánuje další scénografii, tentokráte Pucciniho „Madame Butterfly“ pro léto 2022. 

 

Rozměry částí konstrukce:
-    výložník - délka 34,7 m - výška 2,5 m
-    hlava - šířka 11,3 m - výška 13,5 m
-    celková hmotnost cca 140 t

 

„Výpočet různých poloh otočné hlavy. Rendrování tváře. Geometrická reprezentace modelu je velmi blízká skutečnému tvaru hlavy.“

 Vyjádření poroty

 

Tento projekt získal cenu v soutěži SCIA User Contest 2020 - kategorie 4, speciální projekty.

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA User Contest 2020

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů