Přejít k hlavnímu obsahu
Ney & Partners - Cordeel

Ústředí Cordeel

Detail o Ústředí Cordeel

  • Země Belgie
  • Software
    • SCIA Engineer

Budova se klene nad 60 m širokým suchým dokem bývalé loděnice Boelwerf ve výšce 15 m nad úrovní terénu. Terasa obíhající kolem dvoupodlažní budovy nabízí zajímavý pohled na Scheidt, most Temse a na město. Hlavní podlaží jsou přístupná dvěma jádry podpírajícími vlastní konstrukci budovy.

Hlavní konstrukce je tvořena dvěma 10 m vysokými a 100 m dlouhými ocelovými příhradovými nosníky. Vnitřní rozpětí je 72 m, konzoly dosahují délky až 19,4 m. Oba nosníky jsou podepřeny dvěma dutými ocelovými sloupy založenými na pilotách. Štíhlé sloupy umožňují ocelové konstrukci dilatovat. Stabilita ve vodorovném směru je zajištěna spřaženými stropy a betonovými jádry. Vnitřní pole ocelové konstrukce bylo sestaveno vedle doku a přivezeno na místo, zvednuto a zajištěno v konečné poloze. Důsledné použití BIM při výměně dat mezi SCIA Engineer a Allplan umožnilo efektivní a bezchybné modelování výztuže a vytvoření přesného modelu bez nečekaných kolizí během výstavby, což ve výsledku vedlo k výrazným časovým úsporám.

SCIA Engineer byl využit ke stanovení zatížení v základech a v zavětrování, k návrhu ocelové části konstrukce podle mezního stavu únosnosti i použitelnosti a k návrhu přípojů. Navíc umožnil určit vliv různých dočasných (montážních) fází na deformaci konstrukce a jejich dopad na postupnou realizaci zasklení a dokončovacích prací. Výkaz materiálu připravený ve SCIA Engineer posloužil k předběžnému stanovení rozpočtu.    

 

SCIA Engineer byl velmi užitečný pro numerické modelování konstrukce​​. 
Konečně-prvkový model pomohl vyřešit:
• zatížení základů a síly v zavětrování

• síly v každém dílci pro návrh a posouzení ocelových prvků podle MSÚ a MSP

• síly v každém uzlu pro návrh svařovaných a šroubovaných přípojů

• globální a lokální ztrátu stability

• nalezení vlastních frekvencí pro zajištění potřebného uživatelského komfortu

• deformace od montážních stavů

Ossama El Sayed, Ney & Partners

 

Tento projekt získal cenu v soutěži SCIA User Contest 2020
Category 1, Buildings larger than 6,000 m² & Prize of the Public.

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA User Contest 2020

 


V tomto rozhovoru se dozvíte vše o výzvách a podrobnostech.

Sledujte rozhovor s Raphaël Cornelis (Senior Engineer, Ney & Partners) a Laurent Verheyden (Engineer, Ney & Partners).

 

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů