Skočiť na hlavný obsah
Ney & Partners - Cordeel

Ústredie Cordeel

Detail o Ústredie Cordeel

  • Krajina Belgicko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Budova sa klenie nad 60 m širokým suchým dokom bývalej lodenice Boelwerf vo výške 15 m nad úrovňou terénu. Terasa obiehajúca okolo dvojpodlažnej budovy ponúka zaujímavý pohľad na Scheidt, most Temse a na mesto. Hlavné podlažia sú prístupné dvoma jadrami podopierajúcimi vlastnú konštrukciu budovy.

Hlavná konštrukcia je tvorená dvoma 10 m vysokými a 100 m dlhými oceľovými priehradovými nosníkmi. Vnútorné rozpätie je 72 m, konzoly dosahujú dĺžku až 19,4 m. Oba nosníky sú podopreté dvoma dutými oceľovými stĺpmi založenými na pilótach. Štíhle stĺpy umožňujú oceľovej konštrukcii dilatovať. Stabilita vo vodorovnom smere je zaistená posuvnými stropmi a betónovými jadrami. Vnútorné pole oceľovej konštrukcie bolo zostavené vedľa doku a privezené na miesto, zdvihnuté a zaistené v konečnej polohe. Dôsledné použitie BIM pri výmene dát medzi SCIA Engineer a Allplan umožnilo efektívne a bezchybné modelovanie výstuže a vytvorenie presného modelu bez nečakaných kolízií počas výstavby, čo vo výsledku viedlo k výrazným časovým úsporám.

SCIA Engineer bol využitý na stanovenie zaťaženia v základoch a v zavetrovaní, pre návrh oceľovej časti konštrukcie podľa medzného stavu únosnosti aj používateľnosti a pre návrh spojov. Navyše umožnil určiť vplyv rôznych dočasných (montážnych) fáz na deformáciu konštrukcie a ich vplyv na postupnú realizáciu zasklenia a dokončovacích prác. Výkaz materiálu pripravený v SCIA Engineer poslúžil na predbežné stanovenie rozpočtu.   

 

SCIA Engineer bol veľmi užitočný pre numerické modelovanie konštrukcie​. 
Výpočtový  model pomohol vyriešiť:
• zaťaženie základov a sily v zavetrovaní

• sily v každom prvku pre návrh a posúdenie oceľových prvkov podľa MSÚ a MSP

• sily v každom uzle pre návrh zváraných a skrutkovaných spojov

• globálnu a lokálnu stratu stability

• nájdenie vlastných frekvencií pre zabezpečenie potrebného užívateľského komfortu

• deformácie od montážnych stavov

Ossama El Sayed, Ney & Partners

 

Tento projekt získal cenu v súťaži SCIA User Contest 2020
Category 1, Buildings larger than 6,000 m² & Prize of the Public.

Prečítajte si celý príbeh v knihe SCIA User Contest 2020

 


V tomto rozhovore sa dozviete všetko o výzvach a podrobnostiach.

Sledujte rozhovor s Raphaël Cornelis (Senior Engineer, Ney & Partners) and Laurent Verheyden (Engineer, Ney & Partners).

 

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov