Přejít k hlavnímu obsahu

Vyztužení extraktoru (Olomouc, Česká republika)

Detail o Vyztužení extraktoru

  • Země Česko
  • Software
    • SCIA Engineer

Stávající ocelová konstrukce extraktoru je válcová skořepina s poloměrem 3,25 m a výškou 6,82 m. Původně byla konstrukce vyrobena z ocelových plechů o minimální tloušťce 6 mm, které byly vyztuženy obvodovými prstenci. Ve skořepině je celá řada otvorů různých tvarů: obdélníkové vyztužené pásnicemi a kruhové pro spojovací trubky, průhledítka a osvětlení. Dvě kónické části s centrální částí ve tvaru zvonu nesoucí rotory se nacházejí ve střední a spodní části hlavního válce.

Skořepina extraktoru je zkorodovaná až do hloubky 2 mm. Deformace pozorované na extraktoru padají na vrub tohoto poškození. Přesné určení geometrie a deformací bylo obtížné, protože extraktor je umístěn uvnitř budovy a je obklopen několika dalšími provozními plošinami. Bylo nezbytné zmapovat skutečný stav během provozu v krátkých intervalech, s nebezpečím možného výbuchu hexanu. Bylo proto použito 3D skenování.

Pro namodelování tvaru konstrukce odpovídajícího naskenovanému tvaru jsme použili SCIA Engineer a jeho 2D skořepinové prvky Provedli jsme lineární výpočet pro určení napětí a pak geometricky nelineární výpočet pro ověření deformací konstrukce. Kritický součinitel zatížení byl stanoven v rámci stabilitního posouzení skořepiny.

„Tento projekt se zabývá složitým zařízením ve velmi špatném stavu. Díky důkladné analýze dokázali konstrukci zachránit pomocí lokálního zpevnění.“"

Vyjádření poroty

 

Tento projekt získal cenu v soutěži SCIA User Contest 2020 - kategorie 3, Průmyslové budovy a provozy.

Přečtěte si celý příběh v knize SCIA USER CONTEST 2020

SCIA User Contest book 2023
Objevte další projekty realizované pomocí našeho software

SCIA USER CONTEST

SCIA již několik let pořádá soutěž uživatelů, kde mohou soutěžit nejrůznější projekty.
Zajímá vás její poslední ročník?

Nově: Nyní s řadou videí o projektech a rozhovory s autory projektů