Skočiť na hlavný obsah

Vystuženie extraktora (Olomouc, Česká republika)

Detail o Vystuženie extraktora

  • Krajina Česko
  • Softvér
    • SCIA Engineer

Existujúca oceľová konštrukcia extraktora je valcová škrupina s polomerom 3,25 m a výškou 6,82 m. Pôvodne bola konštrukcia vyrobená z oceľových plechov o minimálnej hrúbke 6 mm, ktoré boli vystužené obvodovými prstencami. V škrupine je celý rad otvorov rôznych tvarov: obdĺžnikové vystužené pásmi a kruhové pre spojovacie rúrky, priezory a osvetlenie. Dve kónické časti s centrálnou časťou v tvare zvona nesúce rotory sa nachádzajú v strednej a spodnej časti hlavného valca.

Škrupina extraktora je skorodovaná až do hĺbky 2 mm. Deformácie pozorované na extraktore padajú na vrub tohto poškodenia. Presné určenie geometrie a deformácií bolo ťažké, pretože extraktor je umiestnený vo vnútri budovy a je obklopený niekoľkými ďalšími prevádzkovými plošinami. Bolo nevyhnutné zmapovať skutočný stav počas prevádzky v krátkych intervaloch, s nebezpečenstvom možného výbuchu hexánu. Bolo preto použité 3D skenovanie.

Pre namodelovanie tvaru konštrukcie zodpovedajúceho naskenovanému tvaru sme použili SCIA Engineer a jeho 2D škrupinové prvky. Vykonali sme lineárny výpočet pre určenie napätia a potom geometricky nelineárny výpočet pre overenie deformácií konštrukcie. Kritický súčiniteľ zaťaženia bol stanovený v rámci stabilitného posúdenia škrupiny.

 

"Tento projekt sa zaoberá zložitým zariadením vo veľmi zlom stave. Vďaka dôkladnej analýze dokázali konštrukciu zachrániť pomocou lokálneho spevnenia."

Vyjadrenie poroty

 

Tento projekt získal cenu v súťaži SCIA User Contest 2020 - kategória 3, Priemyselné budovy a prevádzky.

Prečítajte si celý príbeh v knihe SCIA User Contest 2020

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov