Progress registratie in Scia Steel

Datum: 
dinsdag, 26 februari, 2013
Regio: 
Internationaal

Progress registratie voor productie resources is beschikbaar in Scia Steel via CIM-Employee Registration. Progress registratie is mogelijk voor posities, assemblies en voorraadstukken en dit voor een specifieke resource en medewerker. De geproduceerde hoeveelheden, en optioneel de gepresteerde reële tijden, kunnen worden ingegeven op een vrij te kiezen niveau voor elke activiteit. Na de registratie kunnen de gegevens ter controle worden geverifieerd alvorens de definitieve verwerking naar Scia Steel te starten. Indien gewenst kan gebruik worden gemaakt van barcode-collectors om de registratietijd tot een minimum te beperken.

Progress registratie op activiteiten start met het openen van CIM Employee Registration. Om nieuwe registraties te kunnen toevoegen start U met het selecteren van het registratieniveau en het zetten van de record status filter op de waarde “filter on status 0”.

De registratie zelf wordt eenvoudigweg gedaan door het toevoegen van nieuwe records en het invullen van de productiegegevens in de aanwezige datavelden.

Het gebruik van keuzelijsten welke gekoppeld zijn aan gegevens in de Scia Steel database, samen met het beperken van de inhoud van deze keuzelijsten aan de hand van reeds ingevulde data, geven een gebruiksvriendelijke gegevensinvoer die het risico op fouten tot een minimum beperken.

Wanneer alle productiegegevens zijn ingevoerd kan de status van de records worden verhoogd met als doel het mogelijk maken van een onafhankelijke controle voordat de gegevens worden verwerkt naar Scia Steel.

Na verwerking kan je de resultaten van de progress registratie bekijken in de Planning en Progress dialoog of de nieuwe Progress Manager dialoog in CIM Time. Het spreekt voor zich dat je de progress gegevens flexibel kan gebruiken voor het definiëren van rapporten.

Belangrijke randvoorwaarden voor het gebruik van productie registratie:

  • HOE-WAAR toekenning dient te zijn uitgevoerd voor posities en merken.
  • Theoretische tijd berekening voor posities of assemblies dient te zijn uitgevoerd voor de resources waarop registratie wordt gedaan.