National Football Stadium in Windsor Park - Belfast, Noord-Ierland

Klant: 
Software: 
Land: 
Ierland

Het National Football Stadium in het Windsor Park in Belfast, Noord-Ierland is de thuisbasis van het voetbalteam Linfield FC en van het nationale elftal van Noord-Ierland.  

Het uitbreidingsproject werd in 2013 opgestart met als doel om Windsor Park te transformeren tot een stadion met 18,000 zitplaatsen.  Deze ontwikkelingen bevatten zowel de tribunes Zuid en Oost, twee grote hoeken en een overdekking (The Quaver). De tribune Zuid omvat het grootste deel van het project, want het is 115 m lang.

Slimme opsplitsing van een complexe structuur in afzonderlijke 3D modellen

De structuur van de tribunes bestaat uit een stalen raamwerk met composiet vloeren. Het concept voor het dak is consistent voor het gehele stadion en bestaat uit kolommen die boven het dak uitsteken, met het dak hieraan opgehangen.  Elke baai bestaat uit één enkele mast met 3 trekkers waaraan de uitkragende dakbalken zijn opgehangen. De lengte van de uitkraging is variërend, met een maximum van 26 m. Elke tribune kan beschouwd worden als een aparte eenheid, gescheiden door dilatatievoegen. Hierdoor was het mogelijk om het volledige stadion op te splitsen in meerdere 3D modellen. Buiten deze aparte modellen voor de tribunes werd er een apart model gecreëerd voor The Quaver en een vereenvoudigd model voor het controleren van het dak.
De 3D modellen werden in SCIA Engineer gemaakt, gebruik makend van 1D elementen en belasting panelen omdat dit het mogelijk maakte om de lasten op een snelle en transparante manier in te geven.

Model in SCIA Engineer East stand
Model in SCIA Engineer - Oost tribune

BIM met SCIA Engineer, Rhino en Revit

De flexibiliteit bij het invoeren en wijzigen van de geometrie met de XML API van SCIA Engineer was onontbeerlijk om een intensieve samenwerking met de sport-architecten te verwezenlijken. Als het nationale stadion moest het gebouw enerzijds iconisch zijn, en tegelijkertijd moest het structureel ontwerp zodanig uitgekiend worden om geen extra kosten te veroorzaken. Dit betekende het combineren van een gerationaliseerd structureel ontwerp, rekening houdend met blikvangers zoals The Quaver. Een dergelijk ontwerp kon alleen maar in een veelzijdig platform verwezenlijkt worden, en daarom werd SCIA Engineer ingezet vanaf het begin tot aan het ontwerp van elke alleenstaande tribune, en werd gecombineerd met Rhino om tenslotte te komen tot één Revit model.

Model in Rhino conversion to SCIA Engineer
Model in Rhino conversie naar SCIA Engineer

 

Model in SCIA Engineer Quaver with dispayed deformation
Model in SCIA Engineer South stand
Model in SCIA Engineer South stand - deformation of the roof (upward)
Football Stadium Belfast
Model in Revit
Model in Revit
Model in Revit
Football Stadium Belfast