Overslaan en naar de inhoud gaan

sen.05 - Algemene doorsnedebewerker

 • Modulecode sen.05
 • Software
  • SCIA Engineer
 • Inbegrepen in edities
  • Professional,
  • Expert,
  • Ultimate
 • Categorie Modelleren
 • Licentie Permanent

Belangrijkste kenmerken

 • In de Algemene doorsnedebewerker kunt u op grafische wijze elke willekeurige vorm invoeren, ook voor secties die zijn samengesteld uit verschillende entiteiten en uit verschillende materialen.
 • De doorsnedekarakteristieken worden berekend en gebruikt in de 3D-analyse en de ontwerpomgeving van SCIA Engineer.
 • De Profielbewerker is bedoeld voor het bewerken en toevoegen van nieuwe profielen (met door de gebruiker gedefinieerde afmetingen en materiaal) met vormen die al in de Profielenbibliotheek staan.
 • SCIA Engineer heeft een uitgebreide bibliotheek met vormen die als sjabloon kunnen worden gebruikt.
 • Op deze manier kunnen complete catalogussen van fabrikanten in SCIA Engineer worden geïntegreerd. De profielen worden vervolgens net zo behandeld als de eigen bibliotheekitems van SCIA Engineer.

Algemene doorsneden

Complexe doorsnedevormen kunnen via de Algemene doorsnedebewerker worden gedefinieerd en vervolgens in de analyse en ontwerpmodules worden gebruikt.

 • Met een CAD-gebruikersinterface kunt u met algemene grafische entiteiten werken om doorsneden te definiëren: lijnen en krommen, veelhoeken, geometrische vormen met of zonder diverse openingen, enzovoort.
 • Zowel vaste als dunwandige (hartlijn en dikte) doorsneden kunnen worden getekend.
 • Secties uit de Profielbibliotheek kunnen worden ingevoegd en met elkaar of met andere vormen worden gecombineerd.
 • DXF- en DWG-bestanden kunnen worden geïmporteerd.
 • Afzonderlijke onderdelen van algemene doorsneden worden gedefinieerd met de hierboven genoemde methodes. De delen kunnen vervolgens in één vorm worden gecombineerd.
 • Diverse delen van een sectie kunnen aan bouwfasen worden toegewezen. Bijvoorbeeld bij samengestelde doorsneden van bruggen of voorgespannen elementen kunt u aangeven welke onderdelen van de sectie in welke fase worden geactiveerd.

Parametriseren

Aan afmetingen kunnen parameters worden toegewezen, zodat een parametrische definitie van een vorm wordt gemaakt.

 • Knooppuntcoördinaten of -dimensies worden gekoppeld aan door de gebruiker gedefinieerde parameters.
 • Parameters zijn ofwel waardes ofwel formules, wat betekent dat diverse afhankelijkheden tussen de sectiedimensies kunnen worden gedefinieerd.
 • Algemene doorsneden zijn toegestaan in elementen met variabele doorsneden (vouten en willekeurige elementen). De volgende afbeelding toont een element met een variabel profiel, gedefinieerd als een algemene doorsnede.

Visualisatie

 • De doorsnede wordt accuraat weergegeven in de Algemene doorsnedebewerker en Doorsnedebibliotheek.
 • Kleurinstellingen worden gebruikt om de aanwezigheid van verschillende materialen aan te geven.
 • U kunt in de doorsnedeafbeeldingen maatlijnen, extra tekst en beschrijvingen invoegen.

Berekening van doorsnede-eigenschappen

 • De geometrische eigenschappen van de sectie worden automatisch berekend (zoals gebied, droogoppervlak, traagheids- en sectiemodule, torsie-eigenschappen, enz.).
 • Torsie-eigenschappen die bepaald zijn met 1D- of 2D-EEM-discretisatie en -analyse zijn ervan afhankelijk of deze sectie dunne of dikke wanden heeft.

Classificatie voor staal- en aluminiumelementen

 • Zowel dunwandige als veelhoekige vormen kunnen worden geclassificeerd op basis van hun slankheid.
 • Voor klasse 4 kunnen effectieve doorsnede-eigenschappen ook worden berekend voor algemene doorsnedevormen.

Profielbewerker

Met de Profielbewerker kunnen de doorsnedebibliotheken in SCIA Engineer worden bewerkt.

 • Bestaande profielen worden gebruikt als sjablonen voor nieuwe vormen.
 • Nieuwe doorsneden en doorsnede-eigenschappen worden ingevoerd in tabelvorm.
 • Het kopiëren/plakken vanuit externe databanken en spreadsheets wordt ondersteund.
 • Doorsnede-eigenschappen (inclusief torsie) zijn voor nieuwe doorsneden meteen beschikbaar.
 • Berekende doorsnede-eigenschappen voor zowel nieuwe als bestaande doorsneden kunnen handmatig worden overgeschreven.
 • Controles van de geldigheid/consistentie van de door gebruiker gedefinieerde gegevens worden uitgevoerd om fouten te voorkomen.

 

Door het aanhoudend gebruik van formuliernormen, worden nieuwe doorsneden in ontwerpcontroles als ingebouwde doorsneden behandeld:

 • Boogimperfecties, knikcapaciteit en effectieve doorsneden worden op dezelfde wijze afgeleid als voor bestaande profielen.
 • Plastische controles kunnen worden uitgevoerd voor toegevoegde doorsneden die onder klasse 1 of 2 vallen.
 • Effectieve doorsnede-eigenschappen worden gebruikt voor doorsneden van klasse 4.
 • U kunt de knikcurves van elke doorsnede overschrijven.

 

Een onbeperkt aantal Gebruikerbibliotheken wordt ondersteund. Gebruikerbibliotheken bevatten dezelfde eigenschappen als de Systeembibliotheek, maar kunnen worden aangepast, bijvoorbeeld voor elk project apart:

 • Door gebruiker gedefinieerde fabricagemethodes.
 • Door gebruiker gedefinieerde bibliotheekfilters kunnen het aantal zichtbare secties beperken voor een hogere productiviteit.
 • Met eenvoudig ASCII-importeren/exporteren kunnen doorsneden van de ene doorsnedebibliotheek naar de andere worden overgebracht.

 

Extra beschrijvingen kunnen per profieltype worden toegevoegd:

 • Deze kunnen worden opgeslagen in externe bestanden en naar wens worden opgeroepen.
 • Ondersteuning voor diverse talen voor de extra gegevens.

 


Vereiste modules:

 • sen.00