Hoe kan ik de combinatiesleutel weergeven?

Wanneer je een omhullende of Eurocode combinatie aanmaakt, dan bevatten deze de resultaten van meerdere lineaire subcombinaties in één omhullend resultaat. Deze combinaties exploderen naar lineair laat toe om te zien welke lineaire subcombinaties zij in de achtergrond bevatten:

SCIA Engineer: Combinations menu

SCIA Engineer: Geëxplodeerde combinatie

Het is echter niet nodig om zo een combinatie te gaan exploderen: ook al zijn ze onzichtbaar, alle lineaire subcombinaties worden steeds berekend en weergegeven als zij voor de maatgevende waarden. Om te weten welke subcombinatie een bepaalde maatgevende waarde gaf, kan je kijken naar de combinatiesleutel.

Laten we kijken naar onderstaande afdrukvoorbeeld van de interne krachten. We zijn dat de subcombinatie EN ULS/1 zorgt voor het hoogste moment. In de standaard postprocessingomgeving wordt de bijbehorende combinatiesleutel weergegeven onder de tabel met interne krachten: 1,35*EIG + 1,5*VERT + 1,5*HOR. Let erop dat de cijfers van de subcombinaties niet overeenkomen met de cijfers van de geëxplodeerde combinaties! Bij de geëxplodeerde combinaties is dit de combinatie EN ULS5. Kijk dus steeds naar de geprinte combinatiesleutels.

SCIA Engineer: interne krachten afdrukvoorbeeld

Als de tabel met combinatiesleutels niet wordt weergegeven kan je deze aanvinken in het eigenschappenvenster onder uitvoerinstellingen:

SCIA Engineer: uitvoerinstellingen

Sinds versie 17.1 is er een nieuwe optie beschikbaar onder de acties in het resultatenmenu: nieuwe combinatie op basis van combinatiesleutel. Deze optie laat toe om elk type combinatie (lineair, niet-lineair, stabiliteit) te maken op basis van een combinatiesleutel uit de gekozen resultaten. Hiermee kan je eenvoudig niet-lineaire combinaties aanmaken voor de maatgevende combinaties, stabiliteitcombinaties aanmaken voor de hoogste drukkrachten, of uitzoeken welke normaalkrachten en dwarskrachtenlijn horen bij de combinatie die het hoogste moment veroorzaakt.

SCIA Engineer: Nieuw van combinatiesleutel

SCIA Engineer: Nieuw van combinatiesleutel menu