Hoe kan je een variabele vlaklast, zoals gronddruk op een 2D-element definiëren?

Om een variabele oppervlaktelast, zoals gronddruk op een 2D-element te definiëren, dien je gebruik te maken van een vrije vlaklast. Om deze procedure toe te lichten, passen we dit toe aan de hand van een keerwand met een optredende gronddruk van 0 – 30 kN/m2

SCIA Engineer soil pressure   

Doordat een vrije vlaklast steeds gedefinieerd moet worden in het XY-vlak, is het noodzakelijk om het werkvlak zodanig te definiëren zodat de Y-as naar boven wijst. Dit pas je toe door middel van het commando ‘UCS door 3 punten’ die je terugvindt in het menu ‘UCS’ van het tab ‘Tools’.  

SCIA Engineer variabele vlaklast  
 
Aan de hand van dit commando dien je eerst de nieuwe oorsprong van het UCS te definiëren waarna je ook de richtingen van de X- en Y-as kan instellen. 

SCIA Engineer soil pressure
 
Binnen de volgende stap dient de vrije vlaklast gedefinieerd te worden met behulp van de optie ‘Vlaklast – vrij’ die je terugvindt in het menu ‘Belasting’. Zoals reeds aangehaald, is het enkel mogelijk om deze vlaklast te definiëren in het XY-werkvlak. Hierdoor dien je een variabele verdeling in de Y-richting toe te passen. Doordat er als systeem gekozen wordt voor de optie ‘Element LCS’, dien je belasting te definiëren volgens het LCS van de wand. In dit geval betekent dit dat er positieve waardes ingevuld moeten worden. 

SCIA Engineer variabele vlaklast  
 
Zodra je deze actie bevestigt met ‘OK’, dienen de punten ‘P1’ en ‘P2’ gedefinieerd te worden. Dit voer je eenvoudig uit door op deze punten te snappen in de modelomgeving. 

SCIA Engineer soil pressure
  
Op het eerste gezicht lijkt deze vrije belasting foutief weergeven te worden, maar doordat dit de originele belasting is, dien je de uiteindelijke belasting nog te genereren. Dit kan door middel van het commando ‘Genereer lasten’ in het menu ‘Acties’ binnen de eigenschappen van deze vrije last. Van zodra deze actie is doorgevoerd, zal de belasting weergegeven worden volgens het LCS van de wand.   

SCIA Engineer soil pressure
 
Opmerking:
Binnen dit voorbeeld werd er gebruik gemaakt van de optie ‘Auto’ voor de eigenschap ‘Selecteer’. Dit betekent dat SCIA Engineer deze belasting automatisch zal genereren op alle elementen die binnen hetzelfde vlak van deze last liggen. Als je de optie ‘Selecteer’ gebruikt, dien je zelf te definiëren op welke elementen een belasting gegenereerd moet worden. Dit kan toegepast worden door middel het commando ‘Toon actief 2D-element’ binnen het menu ‘Acties’.

SCIA Engineer variabele vlaklast  
 
Tip & trick:
Je kan snel en eenvoudig controleren of de belasting op deze elementen correct gegenereerd is door middel van het uitvoeren van de ‘Testinvoer van gegevens’. Deze optie kan je aanvinken bij het starten van de berekening. De resultaten van deze analyse kan je raadplegen in het tab ‘2D-gegevens bekijken’ dewelke je terugvindt in het menu ‘Berekening, net’. Binnen dit menu kan je vervolgens de lasten voor elk belastingsgeval controleren in het tab ‘Oppervlakte lasten’. Binnen dit voorbeeld dient de waarde ‘qz’ geselecteerd te worden om de gegenereerde belasting volgens het LCS van het element voor dit belastingsgeval te bekijken.   

SCIA Engineer variabele vlaklast