Hoe niet-lineaire combinaties aanmaken via de optie “nieuw van combinatie”?

In SCIA Engineer zijn niet-lineaire combinaties nodig om een niet-lineaire berekening uit te voeren. Deze kunnen aangemaakt worden via Hoofd > Belastingsgevallen, Combinaties > Niet-lineaire combinaties. In dit venster is er linksonderaan de optie “Nieuw van combinatie”. Dit is een handige tool voor het aanmaken van niet-lineaire combinaties. De enige vereiste is dat er al een lineaire combinatie is aangemaakt. Dit kan voor EC-EN combinaties automatisch gedaan worden.

SCIA Engineer niet-lineaire combinaties  
Figuur 1: Lineaire combinaties en Niet-lineaire combinaties in SCIA Engineer

De volgende stap is het kiezen tussen het type van combinatie: “Lineair” of “Omhullende”. In dit voorbeeld zijn de combinaties automatisch gegenereerd. Deze zijn van het type “Omhullende”. Vandaar dat er geen combinaties beschikbaar zijn bij het type “Lineair”. Om dit type toch te kunnen gebruiken, moeten de automatische gegenereerde combinaties eerst worden omgezet via “Explodeer naar lineair”. De gebruiker kan uiteraard ook zelf lineaire combinaties aanmaken, die dan onder het type “Lineair” verschijnen.

 SCIA Engineer niet-lineaire combinaties
Figuur 2: Lineair en Omhullende type van combinatie

Bij het selecteren van “UGT-Set B (automatisch)” met de gebruikte filter op “Alle”, wordt onderaan een schatting gemaakt van het aantal gegenereerde niet-lineaire combinaties. Deze nieuwe combinaties kunnen dan ook rechtstreeks in een resultaatklasse ondergebracht worden.

Als het aantal mogelijke niet-lineaire combinaties significant (>100) is, wordt er een waarschuwing weergegeven dat het genereren van deze combinaties lang kan duren.

SCIA Engineer niet-lineaire combinaties  
Figuur 3: Aanmaken van niet-lineaire combinaties via het type Omhullende

SCIA Engineer niet-lineaire combinaties  
Figuur 4: Waarschuwing

Na bevestigen met OK, worden de gegenereerde niet-lineaire combinaties opgelijst in het menu Niet-lineaire combinaties en kunnen ze gebruikt worden voor niet-lineaire berekeningen.

SCIA Engineer niet-lineaire combinaties  
Figuur 5: Gegenereerde niet-lineaire combinaties

 

“Alle gevaarlijke” filter

Om het aantal gegenereerde niet-lineaire combinaties te controleren, kan de filter gebruikt worden. Deze kan ingesteld worden op “Alle” (zie hoger), “Alle gevaarlijke” of “Gevaarlijkste”.  Een gevaarlijke combinatie creëert een extreem effect in een element in de structuur. Dit extreme effect kan een interne kracht zijn of een spanning in een extreme vezel van de doorsnede. Lineaire resultaten worden gebruikt om te bepalen welke elementen aan deze extreme effecten worden onderworpen. Het gevolg hiervan is een kleiner aantal niet-lineaire combinaties omdat niet iedere lineaire combinatie als gevaarlijk wordt beschouwd. 

SCIA Engineer niet-lineaire combinaties  
Figuur 6: Filter Alle gevaarlijke

 

“Gevaarlijkste” filter

De laatste optie is de filter instellen op “Gevaarlijkste”. Hierbij kan de gebruiker instellen hoeveel gevaarlijke combinaties in rekening worden gebracht. Dit kan handig zijn voor een snelle analyse met een kleiner aantal gevaarlijke combinaties. Echter is de “Alle gevaarlijke” filter veiliger en dus aan te bevelen aangezien deze meer combinaties in rekening brengt.

SCIA Engineer niet-lineaire combinaties  
Figuur 7: Filter Gevaarlijkste