Gebruik van modelaanpassingen bij een gefaseerd project

Modelaanpassingen, afwezigheden en modelleren van eenvoudige bouwfasen

In de dagelijkse ingenieurspraktijk kan het gebeuren dat bepaalde delen van een constructie niet tijdens het hele bouwproces of de hele levenscyclus functioneren. Bijvoorbeeld, verse betonelementen zijn niet in staat om enige belasting over te brengen. Of sommige stalen diagonalen of windverbanden ontbreken in een vroeg stadium van de bouw. Ook kunnen gemetselde muren niet in staat zijn de horizontale belastingen te dragen die het gevolg zijn van aardbevingen. En zo zijn er nog wel vergelijkbare scenario's mogelijk.

De vraag die zich opdringt is dan ook: hoe kunnen ingenieurs in hun modellen rekening houden met deze praktijksituaties?

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project?
Figuur 1: Modelaanpassingen kunnen geactiveerd worden in het menu Projectinstellingen

SCIA Engineer biedt een oplossing voor dit probleem in de vorm van zogenaamde "Modelaanpassingen". Er zijn twee verschillende types modelaanpassingen beschikbaar, die van toepassing zijn op constructie-elementen (1D en 2D elementen) en steunpunten:   

  • “Afwezigheden", die zorgen dat elementen volledig worden uitgesloten tijdens de berekeningen 
  • “Stijfheidsmodificaties", een door de gebruiker gedefinieerde coëfficiënt om met de stijfheidsparameters van constructie-elementen te vermenigvuldigen.

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project? 
Figuur 2: Modelaanpassingen maken de afwezigheid van elementen (1D en 2D) en steunpunten en de wijziging van de stijfheid van elementen (1D en 2D) mogelijk

Het bijzondere van Modelaanpassingen is dat ze geassocieerd zijn met bepaalde belastingsgevallen. Dit stelt de ingenieur in staat modelaanpassingen (afwezigheden of stijfheidsmodificaties) te hebben die specifiek werken voor bepaalde belastingsgevallen. Zo kan bijvoorbeeld een gemetselde muur "afwezig" zijn bij horizontale aardbevingsbelastingen, waardoor de belasting wordt doorgegeven aan specifieke horizontale dragende gewapend-betonnen dwarskrachtmuren (shear walls), maar waardoor de muur “aanwezig” blijft voor het opnemen van belastingen, geassocieerd met zwaartekrachtbelasting (eigen gewicht, permanente en variabele verticale belastingen).

SCIA Engineer: How to use model modifiers to create a staged project?
Figuur 3: Modelaanpassingen kunnen worden geassocieerd met één of meer belastinggevallen

Verder is er volgende interessante toepassing van het gebruik van "modelaanpassingen" door middel van afwezigheden. Het feit dat deze functionaliteit ervoor zorgt dat een bepaald deel van het model "verdwijnt" voor specifieke belastingsgevallen, suggereert dat modelaanpassingen effectief kunnen worden gebruikt om een gefaseerd model te creëren. Aan elke bouwfase van het project kunnen immers een of meer belastingsgevallen worden "gekoppeld". Vervolgens kan de ingenieur via de modelaanpassingen (afwezigheden) voor elk van de gedefinieerde fasen bepalen welke elementen aanwezig zijn en welke afwezig zijn. 

Bekijk het webinar voor een gedetailleerd voorbeeld van een dergelijke toepassing van modelaanpassingen