Melding tijdens berekening: “Constructie is instabiel. Instabiliteit gevonden.”

Als de volgende foutmelding verschijnt tijdens een berekening ...

... betekent dit dat er een probleem is met de vrijheidsgraden in de constructie.
De knoop of het element waar de (eerste) instabiliteit gevonden wordt, wordt aangegeven.

We bekijken het onderstaande voorbeeld. Het probleem is gevonden in knoop N1, richting fiX (rotatie rond de X-as).

De steunpunten in de eindknopen van de balk zijn beide volledig scharnierend (Rx, Ry, Rz = Vrij). Dit betekent dat een rotatie van het element rond zijn eigen as niet verhinderd wordt: de minste torsie in het element resulteert in een instabiliteit. Door Rx = Vast te zetten in één van de steunpunten in de eindknopen, wordt de instabiliteit in dit geval opgelost.

TIP: In een groot project is het niet altijd makkelijk om het aangegeven element of knoop terug te vinden. Het ‘selectie’ commando kan dan heel nuttig blijken:

  • Typ in de Commandolijn van SCIA Engineer’s het commando ‘SEL’, gevolgd door een spatie en de volledige naam van het gezochte element of knoop (bvb. SEL N1).
  • Door middel van het icoontje ‘Zoom alle – selectie’ kan ingezoomd worden op de geselecteerde entiteit, om daar de oorzaak van de instabiliteit te ontdekken.