Menu

Waarom krijg ik een foutmelding bij de conversie naar werkelijke staven?

Het is mogelijk dat je bij de conversie van aanwezige wapening naar praktische wapening de foutmelding ‘Conversie van wapening is niet uitgevoerd omdat in de Standaardinstellingen voor ontwerp het Zonetype van afschuifwapening is ingesteld op ‘Geen’’ verkrijgt. Dit wordt namelijk veroorzaakt door een foutieve instelling in de ontwerp standaardinstellingen voor het wapeningsontwerp.

Samenvatting na conversie

Wanneer je de ontwerp standaardinstellingen opent, is het belangrijk dat je de weergave instelt op ‘Geavanceerd’. Onder het hoofdstuk ‘Algemeen’ kan je de instelling ‘Zonetype van gecorrigeerde afschuifwapening’ terugvinden. Deze instelling biedt drie verschillende optie die hieronder uitgelegd worden:

  1. Geen: de aanwezige afschuifwapening (Aswm, prov.) volgt de logica van Aswm, req. Waardoor er geen conversie naar praktische wapening doorgevoerd wordt.
  2. Geometrisch: het element wordt in elke overspanning geometrisch verdeeld in een maximum aantal zones – dewelke gedefinieerd zijn in het wapeningssjabloon – met dezelfde lengte, waarbij er per zone één bepaalde beugelafstand toegepast wordt.
  3. Tussenruimte: SCIA berekent de lengte van elke zone per tussenafstand op basis van een zo optimaal mogelijk ontwerp.

Ontwerp standaardinstellingen

As mentioned above, the conversion into practical reinforcement will not be possible when the option ‘None’ is selected within the design defaults. As soon as you modify this setting to the options ‘Geometrical’ or ‘Spacing’, the conversion of provided reinforcement will be executed.