Wapeningstypes in SCIA Engineer

Tijdens het wapeningsontwerp van betonnen staven in SCIA Engineer, komen we verschillende types van wapening tegen. Ben je daar nog niet vertrouwd mee? Dan is hier een overzicht met als toepassing een simpel voorbeeld van een gewapende betonnen balk, om je te helpen tijdens het ontwerpproces.

De individuele types van wapening staan hieronder beschreven. Deze zijn chronologisch opgebouwd in overeenstemming met het wapeningsontwerp.

 

Benodigde wapening

Reinforcement Types in SCIA Engineer 1De benodigde wapening - required reinforcement (As,req) - wordt bepaald door het programma onder het “Ontwerp As”-commando. Het is de som van de statisch benodigde wapening (de langswapening bepaald voor het effect van een combinatie N+My+Mz+Vy+Vz en de langswapening bepaald voor het effect van trekspanning als gevolg van afschuiving en torsie) en de wapening bepaald door de detailleringsregels. 

 

Voorziene wapening: basis en additioneel

De voorziene wapening - provided reinforcement (As,prov) - wordt gebruikt tijdens het wapeningsontwerp-process. De voorziene wapening wordt aangemaakt op basis van de ingevoerde gegevens in “Ontwerp standaardinstellingen” of in “1D staafgegevens”. De gedetailleerde instellingen voor de voorziene wapening worden gedefinieerd via de “Bibliotheek van voorziene wapening”.

Reinforcement Types in SCIA Engineer 2

De totale voorziene wapening wordt berekend door SCIA Engineer als de som van de voorziene basis- en additionele wapening (As,prov = As,bas+ As,add,prov):

 • Voorziene basiswapening As,bas is de basiswapening die gelijkmatig over de hele lengte van de balk verdeeld is - typisch de hoekwapening.
 • Voorziene additionele wapening As,add,provis de additionele wapening die enkel toegepast wordt in deze zones van de balk waar de basiswapening onvoldoende is. Dit wil zeggen dat de additionele wapening niet constant is over de lengte van de balk. 

  Het aantal staven als voorziene additionele wapening kan gespecifieerd worden op twee manieren:

  De eerste optie laat ons toe het exacte aantal staven te definiëren (e.g. n = 2). (Let op: als het programma berekent dat er voorziene additionele wapening nodig is, zal het altijd het aantal staven weergeven, ongeacht de wapening voldoende of economisch is.)

  Reinforcement Types in SCIA Engineer 3  Reinforcement Types in SCIA Engineer 4

  De tweede optie laat toe om een set van opties te definiëren, i.e. een lijst van mogelijke aantallen staven (e.g. n =0, 2, 3). Indien er voorziene additionele wapening nodig is, zal SCIA Engineer de individuele opties van de lijst evalueren (mogelijke aantallen staven zoals hierboven aangehaald) en gebruik maken van het aantal staven dat voldoet aan de benodigde hoeveelheid voorziene additionele wapening.

  Reinforcement Types in SCIA Engineer 5  Reinforcement Types in SCIA Engineer 6

       
Additionele wapening

De additionele wapening - Additional reinforcement As,add,req - wordt bepaald door de software als de voorziene wapening (gebaseerd op de huidige instellingen) niet voldoet. Deze wordt berekend als het verschil tussen de benodigde wapening en de voorziene wapening. Met andere woorden, het is de wapening die toegevoegd moet worden aan de voorziene wapening om te voldoen aan de benodigde wapening

Reinforcement Types in SCIA Engineer 7

Al de bovengenoemde types wapening worden beschouwd in het wapeningsontwerp; echter, geen van hen wordt in rekening genomen bij de wapeningscontroles van betonnen balken. Om de wapeningscontrole uit te voeren, is het nodig om praktische wapening te specifiëren.

 

Praktische wapening 

De praktische wapening As,pract laat ons toe om een wapeningscontrole uit te voeren. Deze kan gedefinieerd worden met de commando’s uit “Wapening invoer + wijzigen”. 

Reinforcement Types in SCIA Engineer 8  Reinforcement Types in SCIA Engineer 9

 
Om meer te leren over praktische wapening, kan u terecht bij het hoofdstuk “REDES - input of practical reinforcement” in de SCIA Engineer Help.

Lees meer over Concrete Design in SCIA Engineer

Vraag een gratis SCIA Engineer testversie aan