Menu

Wat betekent de foutmelding: “Scia.esa kan geen projecten uit hogere versie openen”

Indien men onderstaande foutmelding verkrijgt,

dan betekent dit dat het project dat men tracht te openen opgeslagen is in een hogere versie.

Bijvoorbeeld, een project dat opgeslagen is in een versie SCIA Engineer 2013 kan nadien niet meer geopend worden in  een lagere versie, bijvoorbeeld SCIA Engineer 2011.

Projecten die opgeslagen zijn in een hogere versie kunnen niet in een voorgaande versie geopend worden. Dit heeft normaal geen betrekking op patches. Wil men controleren of men bestanden kan uitwisselen tussen verschillende patches (bijvoorbeeld 2012.0.183 en 2012.0.1049), dan kan men kijken naar het gegevens-ID nummer onder 'Help -> Over'. Als deze nummers in beide patches overeenstemmen, is het mogelijk om projecten uit te wisselen (in onderstaande figuur is het gegevens-ID nummer 118).