Wat betekent de foutmelding “SCIA.ESA kan geen projecten uit een hogere versie openen”?

De foutmelding ‘SCIA.ESA kan geen projecten uit een hogere versie openen’ betekent dat het project dat je wilt openen gemaakt is in een recentere versie van SCIA. Projecten die opgeslagen zijn in een hogere versie kunnen niet meer geopend worden in een oudere versie. Dit gedrag treedt op wanneer je bijvoorbeeld een project dat je gemaakt hebt in SCIA Engineer 19.1 en deze vervolgens probeert te openen in SCIA Engineer 19.

Error hogere versie

Dit is echter niet van toepassing voor het uitwisselen van projecten tussen verschillende patches van dezelfde versie van SCIA. Wanneer je bijvoorbeeld een project maakt in de patch 19.0.2018, kan je deze openen in de patch 19.0.60 zonder deze foutmelding te krijgen.

Je kan heel makkelijk controleren of het al dan niet mogelijk is om bestanden uit te wisselen tussen verschillende patches door het ‘Gegevens ID’ te controleren. Deze eigenschap kan je terugvinden via de optie ‘Over’ in het menu ‘Help’. Wanneer dit toegepast wordt op de volgende screenshot – SCIA Engineer 19 – kan je vaststellen dat het mogelijk is projecten uit te wisselen tussen patches met een ID-nummer 254.

Gegevens ID huidige versie