Overslaan en naar de inhoud gaan

Types belastingspanelen

Details van Types belastingspanelen

Belastingspanelen (soms ook wel lastvlakken genoemd) zijn entiteiten waar geen rekening mee wordt gehouden in de EEM berekening. De stijfheid wordt dus niet meegenomen in de berekening, maar de panelen zijn wel in staat om de aanwezige vlaklast te herverdelen naar:

 • knopen (hoeken);
 • randen (openingsranden);
 • liggers die zich in het vlak van het panel bevinden (liggers die het paneel ondersteunen).

De aanwezige last kan worden herverdeeld in één of twee richtingen, afhankelijk van de instelling van de eigenschap ‘belastingsoverdracht richting’. De richting is visueel duidelijk aangegeven door middel van een pijl op het paneel. Voor de gedefinieerde richtingen van het geselecteerde paneel worden alle entiteiten (knopen, randen, liggers) in rekening gebracht (als de parameter ‘selectie van entiteiten = alle’) of je kan een selectie van entiteiten meegeven via de actieknop ‘Herlees rand/ligger selectie’.

Belasting naar knopen paneel

Een paneel van dit type brengt de opgelegde belasting over naar alle of naar de geselecteerde knopen (hoeken) van het paneel. De last wordt alleen in de ondersteunde knopen gegenereerd. Het totale belasting wordt overgebracht naar de knopen volgens de lengte van de randen die met elke knoop zijn verbonden.

Je kan de paneelondersteuningen laten weergeven. Je kan alle types belastingen op het paneel gebruiken. Het paneel is beschikbaar voor alle constructietypes: ‘Raamwerk’, ‘Raster’, ‘Algemeen’, ...

Je kan het gewicht instellen voor elke individuele knoop en je kan knopen uitsluiten van de belastingsoverdracht (door 0 in te geven als gewicht).

 

Belasting naar randen paneel

Een paneel van dit type brengt de opgelegde belasting over naar alle of naar de geselecteerde randen van het paneel. De last wordt alleen gegenereerd langs de ondersteunde randen. Ondersteuningen kunnen bestaan uit balken of uit randen van 2D-elementen. Het is niet mogelijk een direct steunpunt op het belastingspaneel te definiëren. Als een rand slechts gedeeltelijk wordt ondersteund, wordt een puntlast gegenereerd aan het einde van de ondersteuning.

Je kan de paneelondersteuningen laten weergeven. Je kan alle types belastingen op het paneel gebruiken. Het paneel is beschikbaar voor alle constructietypes: ‘Raamwerk’, ‘Raster’, ‘Algemeen’, ...
Je kan twee methodes kiezen om de belasting over te dragen naar de randen:

 • Standaard
  De totale belasting wordt proportioneel verdeeld naar de randen volgens de lengte van de randen. Je kan het gewicht instellen voor elke individuele rand en je kan randen uitsluiten (door 0 in te geven als gewicht).
 • Inlaatoppervlakte
  De randen worden belast op basis van de inlaatoppervlakte van de beschouwde rand.

Belasting naar randen opening

Dit type is analoog aan het vorige. Het verschil is dat voor dit type een opening wordt gedefinieerd waarbij de last wordt afgedragen naar de openingsranden. De eigenschappen van dit type belastingspaneel zijn beperkt.

Belasting naar paneel liggers

Een paneel van dit type brengt de opgelegde belasting over naar alle of naar de geselecteerde liggers die zich (met een gedefinieerde tolerantie) bevinden in het vlak van het paneel. Als het paneel ondersteunde randen heeft, worden deze randen behandeld als liggers, dat wil zeggen dat de belasting ook hiernaar wordt overgedragen. Het is niet mogelijk een direct steunpunt op het belastingspaneel te definiëren. Je kan alle types belastingen op het paneel gebruiken. Het paneel is beschikbaar voor alle constructietypes: ‘Raamwerk’, ‘Raster’, ‘Algemeen’, ...

De optie ‘Max. hoek voor overdracht [deg]is beschikbaar voor dit type paneel. Wanneer de liggers niet loodrecht op de paneelrichting staan en de hoek groter is dan deze maximale overdrachtshoek, dan wordt de belasting niet op deze liggers gegenereerd. Als je dit wel wilt, dien je deze parameter aan te passen (te vergroten). De standaardwaarde is 5 graden.

Je kan een methode kiezen om de belasting over te dragen naar de liggers. Je hebt keuze tussen volgende methodes:

 • Standaard
  De totale belasting wordt verdeeld naar de liggers, afhankelijk van de verdeling van de lengte van de individuele liggers en de ondersteunde randen. Je kan een gewichtsfactor instellen voor de individuele liggers en je kan liggers uitsluiten (door 0 in te geven als gewicht).
 • Accuraat (EEM)
  Een eindige elementen methode wordt gebruikt om de opgelegde belasting te herrekenen naar de individuele liggers.
 • Inlaatoppervlakte
  De liggers worden belast op basis van de inlaatoppervlakte van de beschouwde ligger.

 Je kan de originele belasting, de gegenereerde belasting of beide laten weergeven via de beeldparameters: