Overslaan en naar de inhoud gaan

Coördinatenstelsels

Details van Coördinatenstelsels

  • Modulecode ESA1106
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

In SCIA Engineer wordt er gebruik gemaakt van verschillende types coördinatenstelsels.

Deze zijn van belang bij het modelleren van de constructie en het definiëren van belastingen en steunpunten, en uiteraard ook bij het opvragen en interpreteren van de resultaten.

Opmerkingen:

  • de assen hebben vaste kleuren, nl. X-as = rood, Y-as = groen, Z-as = blauw
  • in SCIA Engineer worden globale assen aangeduid met hoofdletters (X, Y en Z) en lokale assen met kleine letters (x, y en z).

GCS (= Globaal CoördinatenStelsel)​

Het GCS is het assenstelsel dat zichtbaar en actief is bij het creëren van een nieuw project. De oorsprong en de richtingen van de GCS-assen liggen vast en kunnen niet gewijzigd worden.

Je kan steeds terugkeren naar het GCS via de optie 'Resetten naar GCS-positie' onder Assenstelsel in de statusbalk rechtsbovenaan de interface.

 

UCS (= User CoördinatenStelsel of gebruikerscoördinatenstelsel)

Het UCS is een assenstelsel gedefinieerd door de gebruiker en overschrijft het GCS (eigenlijk kan het GCS gezien worden als een speciaal geval van het UCS).
Een UCS kan aangemaakt en gewijzigd worden via het icoon ‘Assenstelsel' in de statusbalk:

 

Zoals eerder aangegeven kan je ook op elk moment via dit icoon kiezen om terug te keren naar het GCS.

Alle coördinaten die ingevoerd worden via de SCIA Spotlight hebben betrekking op het op dat moment actieve UCS.

In het eigenschappenpaneel van een knoop worden ook steeds de coördinaten weergegeven ten opzichte van het GCS én ten opzichte van het actieve UCS:

 

LCS (= Lokaal CoördinatenStelsel)

Elke constructie-entiteit in SCIA Engineer (bijvoorbeeld een knoop, 1D-element, 2D-element) heeft een eigen lokaal coördinatenstelsel.

Bij 1D-elementen valt de x-as van het LCS altijd samen met de lengte-as van de staaf en is deze positief gericht van de begin- naar de eindknoop.

De oriëntatie van de x-as kan omgedraaid worden door de begin- en eindknoop om te wisselen, bijvoorbeeld via het commando ‘Oriëntatie omkeren’ (Hoofdmenu > Bewerken > Wijzigen of door naar het commando te zoeken in de SCIA Spotlight)

De lokale y- en z-richting kunnen eventueel aangepast worden door middel van een ‘LCS-rotatie’ via de eigenschappen van het 1D-element:

Bij 2D-elementen grijpt de z-as van het LCS altijd loodrecht aan op het elementvlak.

De zin van de z-as kan geïnverteerd worden door het aanvinken van de optie ‘Keer oriëntatie om’ bij de eigenschappen van het 2D-element. Daar kan ook een ‘LCS hoek’ ingevoerd worden voor een rotatie van de lokale x- en y-assen rondom de lokale z-as:

Verder dient nog onderscheid gemaakt te worden tussen het LCS van een 2D-element en het LCS van een element van het eindige-elementennet.
Elk netelement heeft namelijk ook een eigen lokaal assenstelsel. Ook hier grijpt de z-as altijd loodrecht aan op het elementvlak. Voor de net-elementen van een gekromd 2D-element, geeft dit bijvoorbeeld het volgende resultaat: