Overslaan en naar de inhoud gaan

Een nieuwe doorsnede aanmaken

Details van Een nieuwe doorsnede aanmaken

  • Modulecode ESA1104
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

Indien men beschikt over de module sen.05 Algemene doorsnede, is het mogelijk om een zelf samengesteld profiel te definieren. Je gaat naar de doorsnedebibliotheek en drukt op nieuwe doorsnede.

Kies hier voor een algemene doorsnede:

Nadat u op toevoegen heeft gedrukt, kom je terecht in de doorsnede-editor:

In deze algemene doorsnede editor kan je zelf een doorsnede aanmaken.

Je kan profielen inladen uit de profielenbibliotheek of dwg’s inladen uit een CAD-programma. Voor meer informatie, zie FAQ over het importeren van doorsneden uit een DWG bestand (FAQ ESA2222).

Het is ook mogelijk om je eigen doorsnede te tekenen in de editor. Ook het materiaal waaruit de doorsnede is opgebouwd kan zelf gekozen worden. Zo kan je bijvoorbeeld een holle buis aanmaken die gevuld is met beton.

Nadat u een eigen doorsnede gemodelleerd heeft, dient u nog te drukken op ‘herlees’. Hierdoor worden de eigenschappen van het profiel berekend.

Het zijn deze profieleigenschappen waar het programma mee zal rekenen. Het is dus perfect mogelijk om van een rekenmodel waarin staven met een algemene doorsnede voorkomen, de snedekrachten en vervormingen te berekenen.
De postprocessoren zoals staal en beton berekening kunnen niet gebruikt worden omdat zulke profielen ook niet ondersteund zijn door de norm (EC 3 staal , EC 2 beton).