Overslaan en naar de inhoud gaan

De functie 'rib'

Details van De functie 'rib'

  • Modulecode ESA1405
  • Software
    • SCIA Engineer
  • FAQ topic

Indien u een plaat met ribben gemodelleerd heeft, dan verschijnt bij het opvragen van de resultaten een optie rib die kan aangevinkt worden. Dit zowel bij het opvragen van de resultaten voor de plaat als voor de balk (rib).

De betekenis hiervan is de volgende. Het aanvinken van de optie rib houdt in dat u de resultaten laat weergeven voor de volledige T-sectie. Bij het uitlaten van de optie rib, worden de resultaten afzonderlijk weergegeven voor het stuk van de balk (rib) dat onder de plaat hangt en voor de plaat op zich.

In SCIA Engineer werd als voorbeeld een betonnen plaat van 9 x 6 m met een dikte van 200mm gemodelleerd met ribben op een onderlinge tussenafstand van 1m met een sectie van 200 x 400 mm. De meewerkende breedte die wordt opgegeven voor de rib bedraagt 0,5m. De belasting bestaat uit een vloerbelasting van 5kN/m2 en eigengewicht (resultaten getoond voor UGT combinatie hiervan).

De resultaten voor het moment My voor de balken afzonderlijk (optie rib uit) en voor de gehele T-sectie (optie rib aan) worden hieronder getoond (respectievelijk boven en onder).

De resultaten voor het moment mx in de plaat worden hieronder getoond. Indien de optie rib aangevinkt staat (onderaan), dan zal het moment mx over de meewerkende breedte gelijk zijn aan nul, omdat dit meegerekend wordt bij het beschouwen van de balk als T-sectie. Op die manier zal het moment dus niet dubbel worden ingerekend indien bijvoorbeeld wordt overgegaan tot het ontwerp van de wapening.