Overslaan en naar de inhoud gaan

BGT staalcontrole uitvoeren

Details van BGT staalcontrole uitvoeren

 • Modulecode ESA1508
 • Software
  • SCIA Engineer
 • FAQ topic

Om een BGT staalcontrole uit te voeren, dienen de volgende gegevens gespecifieerd te worden:

 • De overspanning van de te controleren elementen
 • De doorbuigingslimiet van de te controleren elementen
 • De zeeg toegeschreven aan de elementen (optioneel)

De overspanning, doorbuigingslimiet en zeeg waarden kunnen allemaal ingevoerd worden via het dialoogvenster voor knikinstellingen, dat toegankelijk is via het eigenschappenvenster van een element.

De overspanning van een element instellen

De overspanning van 1D elementen (balken, kolommen) kunnen worden ingesteld (onafhankelijk voor lokale Z- en Y-richtingen) via het dialoogvenster voor knikinstellingen zoals aangegeven in onderstaande afbeelding

 

Om de overspanning onafhankelijk in te stellen van de lokale Y en Z richtingen, zorg je ervoor dat doorbuiging z=defz and doorbuiging y=defy. 

In het dialoogvenster kan je echter ook opgeven dar de doorbuiging in een bepaalde richting wordt gebaseerd op een andere reeds ingestelde doorbuiging-/knikinstelling. Wanneer je bijvoorbeeld Doorbuiging z = y-y selecteert, betekent dit dat de instelling voor de doorbuiging in de Z-richting dezelfde is als de instelling voor de y-y knikinstellingen. Als je daarentegen Doorbuiging z = def y selecteert, is de instelling voor de doorbuiging in de Z-richting hetzelfde als de instelling voor de doorbuiging in de Y-richting (doorbuiging y).

Als je bijvoorbeeld Doorbuiging z = def z selecteert, kunnen de doorbuigingsrestricties worden in-/uitgeschakeld (een gestippelde driehoek betekent een uitgeschakelde steun) door op de rode driehoeken in het grafische venster te klikken. Hetzelfde resultaat kan bekomen worden door de selectievakjes in het gedeelte “Actieve knikrestricties” van het dialoogvenster aan of uit te vinken (afbeelding 2) . De doorbuigingssteunen kunnen enkel worden ingesteld (ingeschakeld of uitgeschakeld) in de knooppunten van elementen.

De doorbuigingslimieten instellen

De doorbuigingslimieten kunnen ingesteld worden in het gedeelte “Overspanningsinstellingen” van het dialoogvenster, afbeelding 3. De doorbuigingslimieten kunnen afzonderlijk worden ingesteld voor de lokale Y- en Z-richtingen (gebaseerd op de actieve doorbuigingsopties, def y of def z, zie de paragraaf hierboven) en onafhankelijk voor totale en variabele belastingen.

Er zijn drie opties beschikbaar:

 • Voor alle overspanningen: dezelfde doorbuigingslimieten gelden voor alle overspanningen van de geselecteerde elementen.
 • Per overspanning: verschillende doorbuigingslimieten zijn van toepassing op verschillende overspanningen.

 • Van instellingen: de doorbuigingslimieten die zijn opgegeven in de staal instellingen, zijn van toepassing op alle overspanningen.

Merk op dat een overspanning wordt gedefinieerd als de afstand tussen twee actieve doorbuigingssteunen (ononderbroken driehoeken). Als je een doorlopende overspanning voor een geselecteerd element wenst te definiëren, moeten alle tussenliggende doorbuigingssteunen worden uitgeschakeld. 

De zeeg instellen

De zeeg kan onafhankelijk worden ingesteld voor de lokale Z- en Y-richting (gebaseerd op de actieve doorbuigingsoptie, def y of def z, zie de paragraaf over de overspanningsinstellingen) via de keuzelijst.

Er zijn vier opties beschikbaar:

 • Geen zeeg: er wordt geen zeeg toegepast.
 • Zeegontwerp: de zeeg kan ontworpen worden op basis van de doorbuigingslimieten. Je stelt manueel de randvoorwaarden in (zeegvorm, minimum zeeg, zeeg limiet, maximum zeeg en afronding).
 • Invoerzeeg (absoluut): de zeegwaarde wordt ingevoerd, overspanning per overspanning, in absolute waardes (lengte eenheden).

 • Invoerzeeg (relatief): de zeegwaarde wordt ingevoerd, overspanning per overspanning, als een relatieve coördinaat (1/lengte eenheden).

 • Van instellingen: de zeegwaardes opgegeven in de staal instellingen worden op alle overspanningen toegepast.

Opmerking: De zeeg wordt gedefinieerd ten opzichte van de lokale z-as. Als de lokale z-as naar beneden is gericht, moet je een negatieve waarde invoeren om een opwaartse zeeg te bekomen.

Een gedefinieerde zeeg visualiseren

De opgegeven zeeg kan gevisualiseerd worden via het BGT staalcontrole menu. Onderstaande afbeeldingen tonen de zeeginstellingen en de visualisatie. Merk op dat er één continue overspanning is gedefinieerd voor de geselecteerde balk (enkel ononderbroken driehoeken aan de elementuiteinden).

 

Instellingen voor een uitkragende balk

Om de juiste resultaten te verkrijgen, moet de uitkragende voorwaarde worden opgegeven in de knikinstellingen door alle overspanningssteunen uit te schakelen, behalve de steun aan een van de balkuiteinden.

Notitie: Zie hoe de randconditie van de uitkraging correct gedefinieerd is met de gedefinieerde overspanning.

Als deze instelling niet gerespecteerd wordt, bijvoorbeeld als beide steunpunten actief gezet worden, dan is de doorbuiging incorrect bepaald voor het uitkragend element.