Overslaan en naar de inhoud gaan

Tekeningen aanmaken

Details van Tekeningen aanmaken

Met SCIA Engineer kan je verschillende soorten tekeningen maken: overzichtstekeningen, staalverbindingstekeningen,... De tekeningen kunnen verder bewerkt worden in de Afbeeldinggalerij of Paperspace-galerij en kunnen toegevoegd worden aan het Engineering rapport.

Overzichtstekeningen

Om overzichtstekeningen te kunnen maken, moet er een 3D-lijnraster aanwezig zijn in het model. Als er een 3D-lijnraster in het model aanwezig is, kan je de overzichtstekeningen maken via rechtsklikken in het grafisch venster en kiezen voor Afbeeldingwizard (of door dit commando op te zoeken via de SCIA Spotlight).

Selecteer daarna Snedes per vlakken volgens lijnraster (overzichtstekeningen) en klik op de "Volgende" knop.

In het volgende dialoogvenster kunnen diverse algemene instellingen worden gewijzigd (Schaal, Tekstschaalfactor,...). In de volgende dialoog kan je de weergave-instellingen wijzigen. Hier kan je ook kiezen of je tekeningen wilt genereren voor alle vlakken of dat je een selectie wilt maken. Tenslotte kan je in het laatste dialoogvenster het raster selecteren en als je in de vorige dialoog Geselecteerd hebt gekozen, kan je ook hier de gewenste rastervlakken selecteren (als je in de vorige dialoog Alle hebt gekozen, is de knop Selecteer rastervlakken niet beschikbaar).

Na bevestiging met Finish worden de tekeningen gegenereerd. Merk op dat dit enige tijd kan duren voor grotere modellen en als er veel vlakken aanwezig zijn. Wanneer de tekeningen met succes zijn gegenereerd, zijn ze te vinden in de Afbeeldinggalerij (Hoofdmenu > Bibliotheken > Afbeeldinggalerij). Nu is het mogelijk om elke tekening te bewerken. In de editor is het mogelijk om extra afmetingen, lijnen of tekst toe te voegen, labels te verplaatsen,... Merk op dat het kan helpen om item(s) te 'exploderen' door ze te selecteren, rechts te klikken en te kiezen voor Breek geselecteerde objecten in lijnen.

Afbeeldingen uit de galerij kunnen ook worden toegevoegd aan het Engineering report.

 

Paperspace-galerij

Een andere galerij is de zogenaamde Paperspace-galerij (Hoofdmenu > Bibliotheken > Paperspace-galerij).

Daar kan je een plot maken met meerdere tekeningen. Je kan tekeningen uit het grafische venster toevoegen via Afbeelding vanuit het venster invoeren. Of je kan een afbeelding invoegen met extensie *.bmp, *.jpeg, *.png, ... via Voeg figuur in van afbeeldingsbestand.

Er zijn instellingen voor de here are settings for the stempel en hoofding en voor de pagina (paginaformaat, marges,...).

Paperspace afbeeldingen kunnen rechtstreeks worden geprint (naar een fysieke printer or naar een PDF tool) of kunnen opgeslagen worden als *.bmp, *.dxf, *.dwg,... bestand.

Je kan vanuit de paperspace-galerij afbeeldingen niet rechtstreeks naar het Engineering report sturen, maar je zou eerst een *.pdf, *.bmp,... bestand kunnen maken en vervolgens dit bestand via de Externe items (Externe afbeelding of Externe PDF) toevoegen. 

 

Staalverbindingen

Gelijkaardig aan overzichtstekeningen kan de afbeeldingwizard gebruikt worden om tekeningen voor staalverbindingen te genereren.

Gelijkaardig als bij de overzichtstekeningen krijg je eerst algemene instellingen, weergave-instellingen en kan je vervolgens alle verbindingen laten genereren of zelf een selectie maken. Nadien kunnen de afbeeldingen worden bekeken in de Afbeeldinggalerij.

Uiteraard kunnen ook deze tekeningen worden toegevoegd aan het Engineering report.