Hoe wijzig ik de sterkte van een staalmateriaal?

De Eurocode specifieert verschillende waarden voor de uiterste en de vloeispanning van staalmaterialen, afhankelijk van de dikte van de platen. Daarom vind je voor elk staalmateriaal de optie dikte bereik, waarin een uiterste en vloeispanning gedefinieerd worden voor de verschillende diktes. Dit zijn de waarden die gebruikt worden in de staalcontrole en niet de waarden die je net boven het dikte bereik kan ingeven. Als je wilt dat SCIA Engineer rekent met een andere vloeisterkte moet deze dus aangepast worden in het dikte bereik menu: