Ontwerp met utilisatiefactor. Hoe spaar je tot 15% aan material uit?

De huidige problematiek

Stabiliteitseffecten worden beïnvloed door de eigenschappen langs de volledige lengte van een element. Daarom wordt momenteel de hoogste doorsnedeklasse langs het element gebruikt als klasse voor de stabiliteitscontroles. Dit is een heel conservatieve benadering, aangezien de positie van deze hoogste klasse niet altijd relevant is. Daarom hebben we in versie 21 de implementatie van het valorisatieproject SEMI-COMP+ n° RFS2-CT-2010-00023 uitgebreid met de introductie van de utilisatiefactor η. Dit laat toe om minder conservatieve doorsnedeklasses te gebruiken voor de EC3 stabiliteitscontroles, wat kan leiden tot aanzienlijke materiaalbesparingen.

Wat is de utilisatiefactor?

De utilisatiefactor is een waarde om aan te geven hoe dicht een doorsnede zich bevindt tot zijn maximale doorsnedecapaciteit. Deze waarde wordt bepaald door proportioneel de belasting te verhogen tot de ontwerpweerstand van de doorsnede wordt bereikt. De utilisatiefactor wordt dan bekomen door de verhouding tussen de opgelegde belastingen en de belastingen bij de ontwerpweerstand te nemen.

SCIA Engineer - utilisatiefactor

Classificatie via de utilisatiefactor

In plaats van eenvoudigweg de hoogste klasse langs het element aan te houden, stelt het SEMI-COMP+ project voor om de klasse van de doorsnede met de hoogste utilisatiefactor te gebruiken. Of, in andere woorden, om de klasse van de meest benutte doorsnede langs het element te gebruiken.

Bijvoorbeeld, in volgende kolom wordt de hoogste klasse gevonden ter plaatse van het steunpunt, daar waar de kolom volledig op druk staat. Volgens de oude methode worden de stabiliteitscontroles uitgevoerd met klasse 4 doorsnede-eigenschappen.

SCIA Engineer - utilisatiefactor

Wanneer we de utilisatiefactor opvragen, merken we op dat de krachten ter plaatse van het steunpunt heel klein zijn ten opzichte van de maximum weerstand. Dus de klasse 4 doorsnedes zijn niet de relevante doorsnedes in het gedrag van deze kolom.

SCIA Engineer - utilisatiefactor

Als de utilisatiefactor methode gebruikt wordt, zal deze kolom gecontroleerd worden met klasse 1 doorsnede-eigenschappen. In dit specifieke geval leidt dit tot +/- 10% materiaalbesparing.

SCIA Engineer - utilisatiefactor

In SCIA Engineer

De gewenste stabiliteitsclassificatiemethode kan je bij de staalinstellingen instellen.

SCIA Engineer - utilisatiefactor

Wanneer je de utilisatiefactormethode toepast, toont de uitvoer van de staalcontrole de bepalende utilisatiefactor en zijn positie langs het element.

SCIA Engineer - utilisatiefactor

Je kan ook een table met de utilisatiefactor voor elke doorsnede laten weergegeven door de beslissingstabel te activeren bij de eigenschappen van de staalcontrole.

SCIA Engineer - utilisatiefactor

De voordelen

Maak optimaal gebruik van de grondig onderzochte en gecertificeerde Semi-Comp+ richtlijnen om te ontwerpen volgens EC3. Ga een stap verder dan oude, conservatieve methoden en gebruik de gebruiksfactor om economischer te ontwerpen, materiaal te besparen en je concurrentie voor te blijven!