Hoe kan men een documenttemplate aanmaken?

Het document in SCIA Engineer wordt gebruikt om een volledige rekennota op te maken.
Het streefdoel bij het opmaken van een rekennota zou moeten zijn dat men hier zo weinig mogelijk tijd aan moet besteden.

Daarom dat SCIA Engineer de mogelijkheid biedt om templates aan te maken en deze in andere projecten te herbruiken.

De eerste maal dient de gebruiker een volledig document op te stellen door alle documentonderdelen zelf toe te voegen.
Nadat eenmalig zo een document werd aangemaakt, kan dit opgeslagen worden als documenttemplate.
Dit kan men doen door met de muis bovenaan in de documentboom te gaan staan en dan via het actiemenu de actie 'save template' uit te voeren.

Het document wordt dan opgeslagen als een .TDO file.
Deze TDO file bevat informatie over de inhoud van het document en desgewenst ook over de opmaak van het document.

Opmerking: Voor het meenemen van opmaak van tabellen e.d. in de documenttemplate, kan de gebruiker ervoor opteren om de optie 'embedded document templates' aan te vinken.

Nadat de template gecreëerd is, kan de gebruiker deze herbruiken in andere projecten.
Bij het openen van een nieuw (leeg) document, heeft men in het actiemenu steeds de optie om een template in te laden.

Nadat de template ingeladen is, volstaat het om het document te herlezen zodat de inhoud ervan wordt afgestemd op het bijhorende project.

Enkele tips bij een goed gebruik van documenttemplates, zijn het werken met ingekapselde tabellen en het gebruik van de zoom alles functie bij figuren.
Hierdoor zal de template bijjvoorbeeld een variabel aantal belastingsgevallen of combinaties kunnen bevatten en zullen de figuren steeds mooi centraal geplaatst worden.

Enkel de detailfiguren zou men dan nog extra achteraf moeten toevoegen.