Hoe kan men de maatgevende lineaire combinatie voor 1D elementen achterhalen (combinatiesleutel)?

Een omhullende of normcombinatie van belastingsgevallen geeft als resultaat de omhullende van alle lineaire combinaties die deze combinatie bevat. Indien men geinteresseerd is in welke lineaire combinatie een bepaald extreem resultaat veroorzaakt (bv max moment), dan kan men in het document de combinatiesleutel toevoegen.

Deze combinatiesleutel geeft alle lineaire combinaties weer waarnaar verwezen wordt door resultaattabellen in het document.

Merk op dat de combinatiesleutel leeg blijft tot op het moment dat er effectief in een resultatentabel een verwijzing naar gemaakt wordt. Ook de nummering van de lineaire combinaties is afhankelijk van de volgorde van verwijzing in de resultatentabellen.

LET OP: Deze combinatiesleutel werkt niet voor resultaten op 2D elementen !!!
Hiervoor zou men kunnen kijken naar de gedetailleerde resultaten per meshknoop.