Menu

Hoe snede invoeren?

Een snede wordt gebruikt indien men het resultaat niet over een volledig element wil laten weergeven, maar enkel op de snede. Hierin ligt de enige functie van een snede.

Een snede bestaat zowel voor 2D als 1D elementen. Voor 2D elementen kan je door middel van een snede de resultaten weergeven over een lijn. Voor 1D elementen kan je de resultaten door middel van een snede weergeven in een punt.

Voor 2D elementen vindt u snede op 2D element terug in het resultatenmenu.

Het is zeer belangrijk dat de eigenschappen van de snede juist worden ingevoerd.

Hierin zijn twee eigenschappen belangrijk.

Teken: hiermee geef je aan waar op de figuur je wil dat de resultaten worden weergegeven.

Richting van snede: dit is de snijrichting (dus loodrecht op de richting waarin je de snede tekent)

Vervolgens kan de snede getekend worden. Deze wordt getekend als rechte lijn, waarvan je het begin- en eindpunt invoert.

Indien je nu de resultaten laat weergeven, kan je kiezen tussen een standaard weergave en een weergave op de snede.  Je kan ook beiden tegelijk tonen.

Dit geef je aan in het eigenschappenmenu van het resultaat dat je wil opvragen.

Als resultaat krijg je dan het volgende te zien:

Om het effect van de eigenschappen van de snede (teken en richting van snede) te tonen, wordt volgend voorbeeld getoond.

Beide sneden zijn op verschillende manier ingevoerd maar stellen hetzelfde voor.

Snede 1 is getekend in richting Y en heeft daarom als snijrichting X (1,0,0).

Snede 2 is getekend in richting X en heeft daarom als snijrichting Y (0,1,0).

Het teken wordt voor beide sneden best gezet op loodrecht op element.

Indien voor het teken bijvoorbeeld gekozen wordt voor richting Y, dan zullen geen resultaten getoond worden op sneden die evenwijdig zijn met deze richting Y.

Het resultaat dat opgevraagd wordt voor snede 1 is hetzelfde als dat wat opgevraagd wordt voor snede 2 en ziet eruit als volgt:

Voor 1D elementen vindt u snede op balk terug in het constructiemenu en niet in het resultatenmenu.

Het opvragen van de resultaten enkel in de snede doet u door in het eigenschappenvenster van het resultaat Snede te zetten op Ingevoerd.

Het resultaat wordt dan enkel weergegeven in het punt op de balk waar de snede is ingevoerd.