Overzicht van de types coördinatenstelsels in SCIA Engineer

In SCIA Engineer wordt er gebruik gemaakt van verschillende types coördinatenstelsels.
Deze zijn van belang bij het modelleren van de constructie en het definiëren van belastingen en steunpunten, en uiteraard ook bij het opvragen van de resultaten.

Opmerking: De assen hebben vaste kleuren, nl. X-as = rood, Y-as = groen, Z-as = blauw.

 

1) GCS (= Globaal Coördinaten Stelsel)​

Het GCS is het assenstelsel dat zichtbaar en actief is bij het creëren van een nieuw project. De oorsprong en de richtingen van de GCS-assen liggen vast en kunnen niet gewijzigd worden.
De richtingen van deze assen worden op elk moment linksonder in het werkvenster aangegeven.

 

2) UCS (= User Coördinaten Stelsel)​

Het UCS is een assenstelsel gedefinieerd door de gebruiker, en overschrijft het GCS. (Eigenlijk kan het GCS gezien worden als een speciaal geval van het UCS.)
Een UCS kan aangemaakt en gewijzigd worden via het icoontje ‘UCS’ in de knoppenbalk ‘Tools’:

Op elk moment kan via dit icoontje ook gekozen worden om het GCS opnieuw te activeren.

Alle coördinaten die ingevoerd worden via de Commandolijn, hebben betrekking op het op dat moment actieve UCS.
In het Eigenschappenmenu van een knoop worden ook steeds de coördinaten weergegeven t.o.v. het GCS én t.o.v. het actieve UCS:

 

3) LCS (= Lokaal Coördinaten Stelsel)

Elke constructie-entiteit (bvb. 1D-element, 2D-element, knoop) in SCIA Engineer heeft een eigen lokaal coördinatenstelsel.

Bij 1D-elementen valt de x-as van het LCS altijd samen met de lengte-as van de staaf, en ze is positief gericht van beginknoop naar eindknoop.

De oriëntatie van de x-as kan omgedraaid worden door begin- en eindknoop om te wisselen, bvb. via het icoontje ‘Oriëntatie omkeren’ in de knoppenbalk ‘Geometriemanipulaties’:

De lokale y- en z-richtingen kunnen eventueel aangepast worden d.m.v. een ‘LCS-rotatie’ via het Eigenschappenmenu van het 1D-element:

Bij 2D-elementen grijpt de z-as van het LCS altijd loodrecht aan op het elementvlak.

De zin van de z-as kan geïnverteerd worden door het aanvinken van de optie ‘Keer oriëntatie om’ in het Eigenschappenmenu van het 2D-element. Daar kan ook een ‘LCS-hoek’ ingevoerd worden voor een rotatie van de lokale x- en y-assen rondom de lokale z-as:

Verder dient nog onderscheid gemaakt te worden tussen het LCS van een 2D-element, en het LCS van een element van het eindig-elementen-net.
Elk net-element heeft nl. ook een eigen lokaal assenstelsel. Ook hier grijpt de z-as altijd loodrecht aan op het elementvlak. Voor de net-elementen van een gekromd 2D-element, geeft dit bvb. het volgende resultaat: