Wat betekent de waarschuwing: 'Er zijn netelementen met hoek < 5° ' ?

Het is mogelijk dat na de netgeneratie de volgende waarschuwing verschijnt:

Opmerking: In vroegere versies zag deze melding er een beetje anders uit:

Deze netelementen zouden onnauwkeurige resultaten kunnen geven. Daarom is het aangeraden om ze te corrigeren, bijvoorbeeld door middel van lokale netverfijning.

Om deze elementen gemakkelijk terug te vinden, worden ze grafisch in het scherm aangegeven door middel van pijlen.