Overslaan en naar de inhoud gaan
Our SCIA Webinars

Video's

Op ons YouTube kanaal vind je korte leervideo's en webinars die je begeleiden doorheen de verschillende functionaliteiten en mogelijkheden van de software.

Site search form

TIP: Bekijk onze korte introductievideo's

Een reeks van korte (Engelstalige) introductievideo's voor beginnende gebruikers van SCIA Engineer.

Interface

Intro tot het navigeren in de werkomgeving

Engelstalig. Maak kennis met de interface van SCIA Engineer. Een korte introductie met alle componenten van SCIA Engineer.

Marking menu

Engelstalig. Leer het marking menu gebruiken, beschikbaar sinds SCIA Engineer 21.1

Intro tot paletten

Engelstalig. Een introductie tot de grafische paletinstellingen en hoe deze gebruikt worden.

Webinar: Gids tot de nieuwe gebruikersinterface

Engelstalig. Deze webinar illustreert de mogelijkheden van de nieuwe gebruikersinterface van SCIA Engineer 21. Leer meer over de SCIA Spotlight, Marking menu, Invoerpaneel, Proceswerkbalk, Statusbalk, Eigenschappenpaneel, Beeldbalk,...

Webinar: De nieuwe gebruikersinterface

Deze webinar illustreert de nieuwe gebruikersinterface van SCIA Engineer 21. Leer meer over de SCIA Spotlight, Invoerpaneel, Proceswerkbalk, Statusbalk, Eigenschappenpaneel, Beeldbalk,...

OpenGL rendering

EngelstaligOpenGL beïnvloedt de snelheid van grafische versnelling en de manier waarop geselecteerde objecten op het scherm verschijnen.

Modelleren

Invoer van 1D elementen

Engelstalig. Leer een ligger, kolom of willekeurig 1D element aan te maken.

Invoer van een plaat

Engelstalig. Leer een 2D plaatelement aan te maken.

Invoer van een wand

Engelstalig. Leer een 2D wandelement aan te maken.

Invoer van schaalelementen

Engelstalig. Leer schaalelementen aan te maken.

Invoer van steunpunten

Engelstalig. Leer knoopondersteuningen, ondersteuningen op 1D elementen en ondersteuningen op 2D elementen toe te voegen.

Aanpikken

Engelstalig. Leer hoe je de aanpikinstellingen kan gebruiken tijdens het modelleren.

Het beeld aanpassen en eenheden wijzigen

Engelstalig. Leer hoe je het beeld kan aanpassen en eenheden wijzigt.

Zoeken, selecteren en filteren

Engelstalig. Leer hoe je entiteiten kan zoeken, selecteren en filteren in SCIA Engineer.

Modelleren van schaalelementen

Engelstalig. Bekijk deze tutorial over het modelleren van schaalelementen.

Enkel-trek elementen

Engelstalig. Enkel-trek elementen kunnen geen druk opnemen. Dit is een fysische niet-lineaire berekening.

Niet-lineaire scharnieren op 1D-elementen

Engelstalig. Leer hoe je scharnieren met niet-lineaire functies op 1D-elementen kan gebruiken.

Maak openingen in gebogen schalen

Engelstalig. Leer hoe je openingen in gebogen schaalelementen kan aanmaken.

Trackinghulp

Engelstalig. Trackinghulp kan helpen om punten sneller in te voeren. Je kan referentieknopen of -lijnen selecteren en de knoop via een richting en afstand invoeren.

Afwezigheden

Engelstalig. Afwezigheden behoren tot de modelaanpassingen. Op die manier kan je meerdere groepen van elementen of steunpunten definiëren en toewijzen aan belastingsgevallen. Deze elementen zullen afwezig zijn in deze belastingsgevallen. Zo kan je montagesituaties of transport,... simuleren.

Verdiepingen

Engelstalig. Verdiepingen laten toe om de structuur op te splitsen in logische blokken. Je kan zichtbaarheid volgens verdiepingen gebruiken, ze toepassen in aardbevingsberekeningen om de rekentijd te verminderen en samenvattende of gedetailleerde verdiepingsresultaten opvragen.

Invoertabel en parametrisch modelleren

Engelstalig. Leer de invoertabel te gebruiken sinds SCIA Engineer 21.1

Kabelstructuren

Engelstalig. Leer hoe je kabelstructuren kan modelleren sinds SCIA Engineer 21.1.

Belastingspanelen

Engelstalig. Deze video beschrijft de invoer en eigenschappen van belastingspanelen. Het gebruik van de inlaatoppervlakte en de eindige elementen methode worden geïllustreerd. Ook het effect van een continue ligger in de EEM wordt uitgelegd.

Modelleren van een gekromde trap

Engelstalig. Leer een gekromde trap te modelleren en het lokale assenstelsel te roteren.

Webinar: Doorsnedes en tweede-orde ontwerp verbeteringen

Engelstalig. Leer meer over de 'full FEM' methode voor het berekenen van doorsnedes en over de standaard instellingen voor boogimperfecties.

Webinar: Civiele constructies *

Leer civiele constructies zoals een waterbehandelingsinstallatie te modelleren, inclusief grond- en waterbelastingen en een fundering op een bedding.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Brugontwerp *

Leer een brug te ontwerpen, inclusief variabele verkeerslasten, brugcombinaties, voorspanning en bouwfasen.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Belastingen

Aanmaak van lastgroepen en belastingsgevallen

Engelstalig. Leer lastgroepen aan te maken en hoe je deze toewijst aan belastingsgevallen om permanente en variabele belastingen te gebruiken.

Invoer en gebruik van belastingspanelen

Engelstalig. Leer meer over belastingspanelen en hun eigenschappen.

Toevoegen van basisbelastingen

Engelstalig. Leer om basisbelastingen zoals puntlasten, lijnlasten en oppervlakte lasten toe te voegen aan je constructie.

3D-windgenerator

Engelstalig. Leer hoe je de 3D-windgenerator kan gebruiken om automatisch windbelastingen op je constructie te laten genereren.

Invoer van vrije oppervlakte lasten

Engelstalig. Leer vrije oppervlakte lasten te gebruiken om snel belastingen toe te passen op meerdere vloerniveau's of om slechts een deel van een 2D-element te belasten.

Invoer van variabele vrije oppervlakte lasten

Engelstalig. Leer variabele vrije oppervlakte lasten te gebruiken om water- of gronddruk als belasting op je constructie te plaatsen.

Aanmaak van belastingscombinaties

Engelstalig. Leer belastingsgevallen te combineren in belastingscombinaties.

Invoer vrije lasten

Engelstalig. Leer vrije lasten te gebruiken.

Webinar: Nieuwe Eurocode windlastgenerator

Engelstalig. Leer over de nieuwigheden van de windlastgenerator en hoe dit te gebruiken voor constructies met openingen.

Webinar: Effectieve invoer van klimaatlasten *

Engelstalig. Leer meer over de 3D-windgenerator en de 2D-wind- en sneeuwgeneratoren.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Data uitwisseling

Import CAD bestanden

Engelstalig. Leer hoe je CAD bestanden kan importeren in SCIA Engineer.

Import IFC bestanden

Engelstalig. Leer hoe je IFC bestanden kan importeren in SCIA Engineer.

Webinar: Grasshopper en SCIA Engineer connectie

Engelstalig. Leer over de link tussen Grasshopper en SCIA Engineer met de Koala plugin voor optimalisatie.

Overdracht SCIA Engineer naar IDEA Connection

Engelstalig. Leer over de link van data van SCIA Engineer naar IDEA StatiCa via de Checkbot.

Webinar: BIM

Engelstalig. Leer over de link tussen SCIA Engineer en IDEA StatiCa, het delen van modellen met andere analyse toepassingen via het SAF formaat en over werken met BIMCloud.

Parametrisch ontwerp

Engelstalig. Learn meer over de mogelijkheden van parametrisch ontwerpen in combinatie met SCIA Engineer.

Webinar: Data uitwisseling via IFC *

Engelstalig. Leer meer over het uitwisselen van modellen via het IFC bestandsformaat.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Analyse van constructies met SCIA Engineer en IDEA StatiCa *

Engelstalig. Leer over de uitwisseling tussen SCIA Engineer en IDEA StatiCa voor staal- en betonconstructies.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Parametrisch modelleren in Grasshopper en Koala tools *

Engelstalig. Leer de basisprincipes van parametrisch modelleertechnieken in SCIA Engineer en hoe dit kan gecombineerd worden met de Koala plugin voor Grasshopper.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Parametrisch ontwerp via het gebruik van de nieuwe OpenAPI *

Engelstalig. Leer hoe je parametrisch ontwerp kan gebruiken in combinatie met de OpenAPI van SCIA Engineer. 

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Parametrisch ontwerp - SCIA Engineer integreren in op maat oplossingen *

Leer hoe SCIA Engineer kan geïntegreerd worden in je op maat oplossingen voor parametrische studies of ontwerp. 

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Op maat berekeningen integreren in SCIA Engineer *

Leer hoe je eigen MS Excel of Design Forms berekeningen kan integreren in SCIA Engineer.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Links met Tekla Structures en Revit *

Leer hoe je modellen kan uitwisselen tussen Tekla Structures en SCIA Engineer of tussen Revit en SCIA Engineer.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Berekening

Netinstellingen en generatie

Engelstalig. Leer over de netinstellingen en over het genereren van het net.

Voer een berekening uit

Engelstalig. Leer hoe je de constructie kan controleren en de berekening uitvoert.

Webinar: Lineaire bouwfase analyse

Engelstalig. Leer hoe je eenvoudig een bouwfase model kan aanmaken met behulp van modelaanpassingen.

Webinar: Geavanceerde analyses

Leer over het modelleren en de berekening van kabelstructuren, verbindingskrachten en de weergave van de dikte van plaatelementen.

Webinar: Aardbevingsanalyse van gebouwen *

Engelstalig. Leer over eigenschapaanpassingen, Improved Reduced System modale analyse, Response Spectrum methode, Equivalente Zijdelingse Krachten methode (ELF), accidentele excentriciteit, verdiepingsgebaseerde resultaten en integratie-elementen.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Analyse en evaluatie van resultaten *

Leer over metselwerk wanden, stijfheidsaanpassingen, integratie-elementen en mode-filtering.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Geometrische en fysische niet-lineariteit *

Leer meer over niet-lineaire berekeningen, inclusief de verschillende berekeningsmethodes, het verschil tussen eerste, tweede en derde orde, fysische niet-lineariteiten, niet-lineariteiten op elementen en niet-lineaire ondersteuningen.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Resultaten

Resultaten op 1D elementen

Engelstalig. Leer meer over resultaten op 1D elementen, waaronder interne krachten, vervormingen en spanningen.

Resultaten op 2D elementen

Engelstalig. Leer meer over resultaten op 2D elementen, waaronder interne krachten vervormingen, spanningen/rekken en contactspanningen, en hoe je een doorsnede kan aanmaken of een integration-element kan gebruiken.

Resultaten op 2D elementen

Engelstalig. Leer meer over resultaten op 2D elementen: mogelijkheden, instellingen, tips&tricks.

3D resultaten

Engelstalig. Leer meer over 3D resultaten waaronder verplaatsingen en spanningen.

Resultaten op steunpunten

Engelstalig. Leer hoe je de reactiekrachten kan bekomen op (punt) ondersteuningen.

Verdiepingsresultaten

Engelstalig. Leer meer over de samenvatting van verdiepingsresultaten en de gedetailleerde verdiepingsresultaten.

Dikte van vloeren

Engelstalig. Leer hoe je de dikte van 2D elementen kan weergeven en presenteren.

Webinar: Verbeteren in resultaten en aardbevingsberekening

Engelstalig. Leer meer over de resultaatopties 'Extreem=Nee', 'Interval', 'Selectie per component' en 'Automatisch vernieuwen' en hoe je modelaanpassingen kan gebruiken voor aardbevingsbelastingsgevallen en modale berekeningen.

Webinar: Tools voor 2D elementen *

Leer meer over integratie-elementen, middelingsstroken en ribben.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Aluminium

Webinar: Aluminium ontwerp

Engelstalig. Leer meer over de mogelijkheden om aluminium constructies te ontwerpen.

Composiet

Webinar: Ontwerp van gedeeltelijk & volledig omhulde staalbetonkolommen

Engelstalig. ArcelorMittal Steligence & SCIA presenteren samen een webinar over het ontwerp van gedeeltelijk & volledig omhulde staalbetonkolommen volgens Eurocode 4.

Webinar: Verbeteringen staalbetonontwerp *

Bekijk de verbeteringen wat betreft staalbetonontwerp, waaronder een economischer deuvelontwerp en meer gedetailleerde uitvoer.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Ontwerp van staalbetonvloeren *

Engelstalig. Leer meer over het ontwerp van staalbetonvloeren volgens EN1994, inclusief autodesign van deuvels, omgaan met grote openingen (gebaseerd op SCI publicatie) en gedetailleerde uitvoer.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Ontwerp van staalbetonvloeren (AISC) *

Engelstalig. Leer meer over het ontwerp van staalbetonvloeren volgens AISC, inclusief controles voor trillingen van vloeren.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Ontwerp van staalbetonkolommen

Engelstalig. Leer alle details over het staalbetonkolom ontwerp, zoals ondersteunde doorsnedes, controles, interactiecurves en longitudinale dwarskrachtcontrole.

Beton

Webinar: Nieuwigheden in Beton SCIA Engineer 22.1

Engelstalig. Leer meer over tweede-orde effecten, berekening van normaalkrachten in ribben, wapeningslijst en minimumwapening in platen.

Tutorial gewapende betonliggers

Engelstalig. Leer meer over het wapeningsontwerp van 1D elementen.

Webinar: Ontwerp betonnen rib

Engelstalig. Leer meer over de automatische bepaling van de effectieve breedte van een rib, de integratie van interne krachten in de ribdoorsnede, het negeren van de normaalkracht in een rib door de herrekening naar een bijkomend buigend moment en het automatisch ontwerpen van de wapening op de rib via diverse ontwerpsjablonen.

Webinar: Nieuwigheden in Beton SCIA Engineer 22

Engelstalig. Ontdek de nieuwigheden met betrekking tot beton in SCIA Engineer 22.

Webinar: Lange-termijn vervorming van betonelementen

Engelstalig. Learn hoe om te gaan met de aspecten die lange-termijn vervormingen van betonelementen beïnvloeden.

Webinar: Ontwerp van betonelementen

Leer hoe het integratie-element je helpt om te gaan met lateien, vloeren op 2 niveaus of kernwanden en hoe je kan werken met meerdere wapeningslagen.

Webinar: Ontwerp van betonconstructies

Deel 1. Leer over de verbeteringen bij het ontwerp van 1D en 2D betonconstructies.

Webinar: Ontwerp van betonconstructies

Deel 2. Leer meer over de uitbreidingen voor normafhankelijke vervormingen, inclusief kruip- en krimpeffecten.

Webinar: Betonconstructies *

Engelstalig. Leer meer over het ontwerp van betonconstructies, van modellering tot rapportage.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Ontwerp van staalvezelbeton *

Leer meer over staalvezelversterkt beton, inclusief berekening van vereiste hoeveelheid vezels, controles, selecteren van het correcte spannings-rekdiagram en de berekeningsmethodes.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Funderingen

Webinar: Ontwerp funderingen met SCIA Engineer en FRILO

Engelstalig. Leer meer over de mogelijkheden om funderingen te ontwerpen met SCIA Engineer en FRILO.

Staal

Tutorial staalraamwerk

Engelstalig. Leer een stalen raamwerk te modelleren, belasten en berekenen.

Webinar: Dwarskrachtexcentriciteit

Engelstalig. Ondek hoe je de dwarskrachtexcentriciteit kan meenemen in de berekening.

Webinar: Optimaal ontwerp van stalen elementen

Engelstalig. Leer meer over de aanvullende regels bij Eurocode 3 voor een veilig en economisch ontwerp.

Webinar: Staalontwerp

Leer hoe de utilisatiefactor je kan helpen om economischer te ontwerpen en hoe je een kipsteun toepast die kip over de volledige lengte verhindert.

Webinar: Staalconstructies *

Engelstalig. Leer stalen constructies te ontwerpen, van modellering tot rapportage.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Berekening en ontwerp van een stalen hal *

Engelstalig. Deel 1. Leer stalen constructies ontwerpen, inclusief 2de orde berekening met imperfecties, de autodesign functionaliteit en alle benodigde UGT en BGT controles.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Berekening en ontwerp van een stalen hal *

Engelstalig. Deel 2. Leer stalen constructies ontwerpen, inclusief 2de orde berekening met imperfecties, de autodesign functionaliteit en alle benodigde UGT en BGT controles.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Steigerbouwontwerp *

Engelstalig. Leer steigerbouwconstructies modelleren, berekenen en controleren volgens de norm, inclusief specifieke koppelingscontroles en geavanceerde berekeningsmethodes.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Verbeteringen staalontwerp *

Bekijk de verbeteringen wat betreft staalontwerp, waaronder een uitbreiding van de BGT controles, zeegontwerp en een uitbreiding van het ontwerp met plastische scharnieren.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Ontwerp van stalen tanks en andere cylindrische schalen *

Leer hoe je een cylindrische stalen schaalelement kan modelleren, belasten en ontwerpen volgens EN1993.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Ontwerp stalen tank (AISC & AISI) *

Engelstalig. Leer een stalen tank te modelleren, belasten en ontwerpen volgens AISC en AISI.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Plasticiteit in stalen platen en schalen *

Leer hoe je elasto-plastisch gedrag kan toepassen voor stalen platen en schalen.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Webinar: Ontwerp staalverbindingen *

Leer stalen verbindingen te ontwerpen volgens de componentenmethode uit EN1993-1-8.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Glas

Webinar: Structureel glas *

Engelstalig. Leer meer over de plugin voor het ontwerp van Structureel glas in SCIA Engineer.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Hout

Webinar: CLT en BGT houtcontrole

Engelstalig. Leer meer over het CLT houtontwerp volgens prEN 1995 en de verbeterde BGT controle van houtelementen.

Webinar: Controle houtontwerp *

Engelstalig. Leer hoe de controles voor het houtontwerp volgens EN 1995 worden uitgevoerd.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Uitvoer - Engineering report

Engineering report interface

Engelstalig. Maak kennis met de interface van het Engineering report.

Aanmaak van een Engineering report

Engelstalig. Leer de basisprincipes voor het aanmaken van een Engineering report.

Printen, exporteren en rapportsjablonen

Engelstalig. Leer hoe je het Engineering report kan printen en exporteren en hoe je een sjabloon kan aanmaken van je rapport.

Tutorial Engineering report

Engelstalig. Leer hoe je documentatie kan aanmaken met het Engineering report.

Webinar: Projectdocumentatie met het Engineering report

Engelstalig. Leer het Engineering report te gebruiken om hoogwaardige documentatie voor je project aan te maken.

Webinar: Engineering report & Afbeeldinggallerij *

Leer de basisprincipes en tips & tricks voor het werken met het Engineering report en de afbeeldinggallerij om projectdocumentatie aan te maken.

* Deze webinar werd aangemaakt in de oude interface van SCIA Engineer

Resultatenafbeeldingsgenerator *

Engelstalig. Leer de Resultatenafbeeldingsgenerator gebruiken om makkelijk meerdere resultaatafbeeldingen te genereren.

* This video was created for the old interface of SCIA Engineer