SCIA Najnovšie správy

Po, 24/09/2012

Scia Design Forms je jednoduchý nástroj pre inžinierske výpočty s prehľadnými grafickými výstupmi. Program pracuje na báze tabuľkového procesora, pričom je schopný zobraziť vzorce, číselné dosadenie do vzorcov a výsledky.

Po, 24/09/2012

Nová verzia Allplan 2013 obsahuje viac než 30 nových efektivitu zvyšujúcich funkcií, z ktorých mnohé uľahčia každodennú rutinnú prácu konštruktérov a statikov tak, aby sa mohli plne sústrediť na zá

So, 01/09/2012

Prvýkrát v histórii Scia oznámila uvedenie novej verzie Scia Engineer 2012 na trh čisto digitálnou cestou, prostredníctvom  špecializovanej stránky  www.sc

Št, 20/10/2011

V dňoch 6.-7. októbra sa uskutočnil vo Vysokých Tatrách 11.

Stránky