Elektráreň Shoaiba II - Shoaiba, Saudská Arábia

SCIA User Contest 2017 - WinnerV dôsledku klímy je v Saudskej Arábii neustály dopyt po elektrine, a to z priemyselných i domácich sektorov. Reakciou na túto požiadavku je práve nová elektráreň. Nachádza sa na pobreží, 100 km juhovýchodne o mesta Jeddah v Saudskej Arábii. Shoaiba II zahŕňa moderné a vysoko výkonné vybavenie pre generovanie elektrickej energie a jedná sa o elektráreň s kombinovaným cyklom a výstupom 1200 MW.

Táto elektráreň generuje elektrickú energiu spaľovaním ropy. Je vybavená desiatimi plynovými a dvoma parnými turbínami. Jeden valec plynovej turbíny je 60 metrov vysoký a v priemere má 4,6 metra. Plocha v dolnej časti prechodového kusa má rozmer 26 x 13 metrov.

 

Výzvy projektu

Počas návrhu bolo nutné zohľadniť viac faktorov:

  • celkovú hmotnosť ťažkého strojového zariadenia a rozsiahleho potrubia,
  • efekt vybočenia oplátovaného prechodového kusa, ktorý je samonosný a preberá hmotnosť valca nad ním,
  • všetky detaily prepojenia, ktoré museli byť vzájomne zladené.

 

Použitie amerických noriem s pomocou programu SCIA Engineer

Konštrukcia valca a jeho prechodového kusa bola modelovaná za použitia 2D plátov a výstužných nosníkov. Konštrukcia vnútorného bojlera bola modelovaná v rámci samostatného projektu programu SCIA Engineer s cieľom overiť, že spĺňa seizmické požiadavky (0,30 g).

Na overenie, či model spĺňa všetky predpísané kritériá, bola použitá seizmická analýza, všeobecná analýza vibrácií pre prípad veterného víru a kontrola stability. Vlastná frekvencia hlavnej konštrukcie bola navrhnutá tak, aby zodpovedala režimu vibrácií spôsobených vetrom uvedeným v amerických normách.

Program SCIA Engineer bol tiež použitý pre posúdenie oceľových častí v súlade s americkými normami.

Vďaka dobrej optimalizácii hrúbky plátov horného plášťa sa klientovi podarilo o 30% znížiť hmotnosť ocele.

 

“Tento projekt kombinuje niekoľko požiadaviek. Po prvé tu máme analýzu rôznych vplyvov, napríklad zemetrasenia, dynamického zaťaženia a vibrácií spôsobených vetrom. Po druhé bolo treba na posúdenie konštrukcie aplikovať americké normy. Kombinácia nosníkov a dosiek bola veľkou výhodou pri overovaní celej stavby a optimalizácii hmotnosti oceľovej konštrukcie.”

Výrok poroty

 

Toto je víťazný projekt SCIA User Contest 2017 – Kategória 3: Priemyselné budovy a závody.

 

SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant
SCIA Engineer - Shoaiba II Power Plant