Futbalový štadión - Dunajská Streda, Slovensko

SCIA User Contest 2017 - WinnerFutbalový štadión v slovenskej Dunajskej Strede bol prvýkrát otvorený v roku 1953. Od tej doby prešiel niekoľkými rekonštrukciami a modernizáciou. Súčasná rekonštrukcia zvýši kapacitu štadióna na 13 tisíc divákov a zároveň zabezpečí splnenie požiadaviek UEFA na infraštruktúru štadióna.

Projekt vyžaduje fázovanú výstavbu nového futbalového štadióna s čiastočnou renováciou štadióna existujúceho. Prvá fáza výstavby sa začala na jar 2016 a celý komplex by mal byť dokončený do roku 2018.

Hlavná konštrukcia tribúny a hlavná budova sú vyrobené z prefabrikovaných vystužených betónových prvkov. Strecha, fasáda a sekundárne konštrukcie sú tvorené oceľovými prvkami. Dĺžka tribúny je 122,4 metra a 82 metrov. Šírka potom 18,45 metra.

 

Vytvorenie globálneho statického modelu v programe SCIA Engineer

Program SCIA Engineer bol použitý na vytvorenie globálneho statického modelu. V rámci analýzy v programe sa posudzovalo niekoľko vplyvov:

  • normové zaťaženia a vplyvy,
  • dynamické vplyvy,
  • ohňovzdornosť,
  • celkové správanie konštrukcie.

Následne bol vykonaný podrobný návrh vystuženia v betónových prvkoch a prvky boli posúdené na obidva medzné stavy. Obidva medzné stavy boli posúdené aj u oceľových prvkov. Model bol odoslaný z programu SCIA Engineer do aplikácií podporujúcich spoluprácu a výrobná dokumentácia bola vytvorená v programoch Allplan a Tekla.

 

“BIM, alebo neBIM, o to v prípade tohto zaujímavého štadióna rozhodne nešlo. Program SCIA Engineer ponúkol centrálny informačný model, ktorý bol prevedený do ďalšieho softvéru, napríklad do programov Allplan, Tekla, Peikko Designer a Hilti. Boli tiež vykonané pokročilé výpočty, napríklad dynamické výpočty a posudok požiarnej odolnosti.”

Výrok poroty

 

Toto je víťazný projekt SCIA User Contest 2017 – Cena poroty za najlepší projekt BIM.

 

SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia
SCIA Engineer - Football Stadium - Dunajská Streda, Slovakia