Markthal (tržnica) - Rotterdam, Holandsko

Zákazník: 
Dátum dokončenia výstavby: 
sep-2014
Krajina: 
Holandsko

Markthal v centre Rotterdamu je z mnohých pohľadov unikátnym projektom. Jedná sa o v Holandsku prvú  zastrešenú tržnicu "obalenú" obytnou časťou a vpredu a vzadu uzavretú fasádou tvorenou sieťou káblov. Horné obytné jednotky uzatvárajú halu tržnice o rozpätí 36 m. Sú nesené železobetónovými stenami. Pôdorysné rozmery projektu sú 120 x 90 m. Výška komplexu je 40 m. Pod zemou je štvorposchodové parkovisko. Budova je založená na pieskoch ležiacich na vrstve mäkkého ílu nachádzajúceho sa v hĺbke približne 30 m.

SCIA Engineer bol použitý pre návrh celej konštrukcie: stabilitu základov, interakciu konštrukcie s podložím, podzemnú časť objektu, nadzemnú časť a fasádu tvorenú sieťou káblov.

Najnižšie podzemie bolo optimalizované tak, aby sa dosiahla čo najmenšia hrúbka pri súčasnom zohľadnení tlaku vody s výškou až 12 m a sadnutia v dôsledku prítomnosti mäkkých ílov. Pri nadzemnej konštrukcii bolo zabránené výskytu prípadných nepríjemných dilatácií zmonolitnením. Fasáda z káblov bola navrhnutá s ohľadom na nelineárne správanie ako železobetónovej konštrukcie, tak vlastných káblov.

  • Vlastník: Provast
  • Architekt: MVRDV
  • Generálny dodávateľ: Mobilis + Martens & Van Oort (podzemná časť stavby) / JP van Eesteren (nadzemná časť)
  • Projekčná kancelária Royal HaskoningDHV
  • Doba výstavby: 2010 - 2014

 

USER CONTEST 2015 - víťazný projekt kategóriA 4: ŠPECIÁLNE PROJEKTY

Projekt je po technickej stránke veľmi zaujímavý, pretože celá konštrukcia bola modelovaná v 3D vrátane fasády z káblov a základov. Prezentácia predstavila ako model konštrukcie, tak dokončenú stavbu a demonštrovala využitie SCIA Engineer pre optimalizáciu konečného riešenia.

Vyjadrenie poroty

 

Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal HaskoningDHV - Markthal - Rotterdam, The Netherlands
Royal Haskoning - Winner User Contest 2015