nhow RAI Hotel – Amsterdam, Holandsko

nhow RAI Hotel – Amsterdam, NetherlandsHotel nhow Amsterdam s jeho ikonickým dizajnom vytvára novú dominantu holandského hlavného mesta. Jeho 650 izieb v 25 podlažiach z neho robí najväčší novopostavený hotel v Beneluxe.

Budova je 91 metrov vysoká veža. Architektonický návrh budovy vychádza z veľkých trojuholníkových zväzkov, zavesených na konštrukčnom jadre v strede budovy bez viditeľnej konštrukcie na fasáde. Vzhľadom k tomu, že sa trojuholníkové zväzky vzájomne otáčajú, pôdorysy sa od seba veľmi líšia. Najvzdialenejší bod jednotlivých trojuholníkov vyčnieva 12,5 m mimo fasádu susedného trojuholníka. V každom z trojuholníkových zväzkov vytvára najvzdialenejší bod podlažia konzolu s priemerom 23 metrov k jadru.

Parametrické štúdie v programe SCIA Engineer pre voľbu optimálneho riešenia

Počas počiatočnej fázy návrhu, program SCIA Engineer s možnosťou parametrickej definície modelu umožnil inžinierom z firmy the Van Rossum Raadgevende Ingenieurs vytvárať rýchle parametrické štúdie porovnávajúce rôzne statické možnosti a overovať uskutočniteľnosť návrhu s ohľadom na špeciálny architektonický návrh budovy.

Vo finálnom variante sa hlavná nosná konštrukcia skladá z deviatich stĺpov a betónového jadra so stenami vykonzolovanými z tohto jadra. Podperná oceľová konštrukcia je navrhnutá tak, aby prenášala zaťaženie fasády. 

Kompletná analýza v programe SCIA Engineer

Program SCIA Engineer bol použitý na výpočet vnútorných síl pre všetky konštrukčné prvky budovy, rovnako ako na analýzu stability a dynamiky, vrátane určenia vlastných frekvencií a zrýchlenia. Navyše návrhové vnútorné sily, stanovené v module pre betónové konštrukcie programu SCIA Engineer, boli použité pre návrh výstuže v betónovom jadre.

 

nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands
nhow RAI Hotel – Amsterdam, Netherlands