Orchidea Tower v Bukurešti, Rumunsko

Dátum dokončenia výstavby: 
mar-2012
Krajina: 
Rumunsko

Projekt pozostáva z dvoch susediacich vysokých kancelárských budov v tvare motýľa. Budova je situovaná na ľavom brehu rieky Dambovita a pri jej konštruovaní bolo nutné vysporiadať sa s tromi zvodnenými vrstvami podložia. Konštrukcia obsahuje oceľové a tiež železobetónové prvky. Rumunsko leží v oblasti ohrozenej zemetraseniami, a preto sa musel vykonať seizmický výpočet. Základy a horná stavba sa analyzovali súčasne. Vďaka tomu bolo možné posúdiť správanie konštrukcie ako celku. Interakcia medzi konštrukciou a podložím sa zohľadnila pomocou Winklerovho pružného podložia.