Skočiť na hlavný obsah
Structurala - Orchidea Tower - Bucharest, Romania

Orchidea Tower

Bukurešti, Rumunsko

Detail o Orchidea Tower v Bukurešti, Rumunsko

  • Klient
  • Krajina Rumunsko
  • Softvér
    • SCIA Engineer ,
    • Allplan Engineering

Projekt pozostáva z dvoch susediacich vysokých kancelárských budov v tvare motýľa. Budova je situovaná na ľavom brehu rieky Dambovita a pri jej konštruovaní bolo nutné vysporiadať sa s tromi zvodnenými vrstvami podložia. Konštrukcia obsahuje oceľové a tiež železobetónové prvky. Rumunsko leží v oblasti ohrozenej zemetraseniami, a preto sa musel vykonať seizmický výpočet. Základy a horná stavba sa analyzovali súčasne. Vďaka tomu bolo možné posúdiť správanie konštrukcie ako celku. Interakcia medzi konštrukciou a podložím sa zohľadnila pomocou Winklerovho pružného podložia.

SCIA User Contest book 2023
Objavte viac projektov realizovaných pomocou nášho softvéru

SCIA USER CONTEST

SCIA už niekoľko rokov organizuje súťaž užívateľov, kde môžu súťažiť najrôznejšie projekty.
Zaujíma vás jej posledný ročník?

Novo: Teraz s radom videí o projektoch a rozhovory s autormi projektov